La Diputació estalviarà aigua en les xarxes municipals amb un sistema de telelectura de comptadors

El pla va dirigit a 22 municipis de les comarques dels Serrans, Requena-Utiel i La Foia de Bunyol-Xiva

Guardar

egevasa-1
egevasa-1

La Diputació de València, juntament amb l'empresa mixta Egevasa, prepara un projecte europeu per a optimitzar l'eficiència hidràulica i reduir les pèrdues d'aigua en xarxes de gestió municipal en les comarques de Los Serranos, Requena-Utiel i La Hoya de Buñol-Chiva. Aquests territoris pateixen de forma repetitiva la falta d'aigua durant diferents èpoques de l'any, a més de disposar de xarxes el rendiment hidràulic estimat de les quals és inferior al 50%. Significa que només s'aprofita la meitat de l'aigua injectada en les xarxes d'aigua potable, desaprofitant un recurs tan escàs i fonamental per al desenvolupament d'aquestes comarques.

L'objectiu és proposar les inversions i serveis necessaris per a millorar el rendiment hidràulic en un total de 22 municipis de les tres comarques. D'aquesta manera, es calcula que es podria optimitzar l'eficiència d'aquests sistemes entre un 15 i un 20% en els tres primers anys, estalviant prop de 700.000 m3 d'aigua a l'any. “Es tracta d'una actuació estratègica per a pal·liar les deficiències en aquestes infraestructures i al mateix temps, Europa és una gran oportunitat per atallar aquestes manques en matèria de gestió de l'aigua”, ha assenyalat el diputat de Projectes Europeus, Bartolomé Nofuentes.

La proposta, que cerca obtindre finançament europeu per a la seua realització, preveu una inversió d'al voltant de 3 milions d'euros i s'estructura en dues fases: en la primera s'inclou l'estudi de cada sistema de proveïment, així com la sectorització de les xarxes de distribució, de manera que es puguen controlar i aïllar les instal·lacions, tant per a la reparació de fugides com per a regular les pressions que disminuïsquen el volum fugat i vigilar el cabal mínim nocturn. També es contempla la utilització d'un sistema informàtic que permeta gestionar tota la informació generada.

Així mateix, el projecte inclou un programa de revisió sistemàtica i periòdica de les xarxes per a la localització i detecció de fugides, així com la realització d'un informe, en el qual s'incloga no solament una descripció completa de les activitats realitzades sinó també recomanacions quant a la renovació d'infraestructures i especialment orientat a actualitzar el pla director. En aquesta fase es preveu un estalvi de 697.000 m3 d'aigua a l'any, amb una inversió aproximada d'1.189.000 euros.

 

Instal·lació de sistemes de telelectura per a l'estalvi d'aigua

La segona fase del pla consisteix en la instal·lació de sistema de telelectura en els municipis participants. Aquest mecanisme permet realitzar la lectura a distància dels comptadors d'aigua, amb la periodicitat desitjada. Es recolza en la instal·lació de comptadors amb mòdul de ràdio associat, capaços d'emetre la informació de la seua lectura i de les alarmes associades a la mateixa. Es tracta de l'eina tecnològica més avançada en l'actualitat per adequar la gestió del servei de l'aigua potable a les necessitats socials, mitjà ambientals i econòmiques que planteja la realitat del proveïment.

Aquest sistema introdueix millores en aspectes com la reducció a nivells mínims de la facturació de consums estimats per no disposar de la lectura, disminució del nombre de reclamacions de clients per errors o estimacions en la lectura, reducció del període de temps entre l'avaria del comptador i la seua substitució i millora de l'eficiència de tots els abonats. Aquesta segona fase, en la qual es preveu una inversió de 2.032.000 euros, contempla la renovació de comptadors, substituint els actuals per altres volumètrics que integren mòduls de comunicació per ràdio-freqüència per a permetre la telelectura.

Destacats