La Diputació de València invertirà enguany 4 milions en les carreteres dels Serrans i el Racó d'Ademús

Guardar

Seguí en Sot de Chera
Seguí en Sot de Chera

La Diputació de València invertirà un total de 4.008.372 euros en carreteres i infraestructures de la xarxa provincial dels municipis dels Serrans i el Racó d'Ademús amb el Pla d'Inversions en Carreteres 2016. Les obres principals es faran a Sot de Chera, Vallanca i Castielfabib.

Sot de Chera rebrà un total de 2.622.781 euros, que invertirà en l'ampliació de plataforma i el condicionament de la carretera CV–395 en l'accés a aquesta localitat dels Serrans.

Els municipis del Racó d'Ademús rebran 1.385.591 euros, que destinaran a condicionar i asfaltar trams de carreteres. Vallanca tindrà 1.012.194 euros per a millores en la CV-478 entre el pk 5 i el pk 15+160, en el límit de la província. Castielfabib farà millores locals i asfaltarà l'accés a la costera del Rato, amb una subvenció de 191.200 euros, i també invertirà 182.195 euros en condicionar i asfaltar la CV–479 entre el pk 4+100 i el pk 5+600.

37,3 milions d'euros en la província La Diputacióinvertirà el 2016 més de 37,3 milions d'euros en carreteres i infraestructures vinculades a la xarxa viària provincial. S'estan licitant díhuit projectes que comprenen quaranta-cinc obres. El pressupost es divideix en diversos tipus d'actuacions: 22 milions per a inversions en noves carreteres, 2,3 milions destinats a actuacions de millora d'accessos i seguretat vial en els municipis, 8,2 milions per a la conservació d'infraestructures existents, 2,3 milions per a l'obtenció de terrenys per a poder executar les obres, i 2,4 milions destinats a projectes de millora de la xarxa viària en el futur, com noves vies ciclistes i de vianants en la xarxa provincial, un pla de sorolls i solucionar el problema de les parades d’autobús en la xarxa de carreteres comarcals.

Més obres de menor quantiaEl Pla d'Inversions en Carreteres 2016 s'ha elaborat a partir d’unes quantes reunions amb els alcaldes dels municipis de la província amb el fi de conéixer de prop les seues necessitats en matèria de seguretat vial.

Un dels canvis substancials en la política de carreteres són els plecs d'adjudicació, que ha modificats el nou equip de govern per a ajustar el preu de les carreteres i que el criteri econòmic siga determinant en el procés de selecció de l'empresa que ha d'executar l'obra.

El president de la Diputació, Jorge Rodríguez, va destacar en la presentació que el nou pla «marca l'empremta de la nova Diputació, amb més obres de menys import i la màxima transparència i objectivitat en els contractes».

El diputat de Carreteres, Pablo Seguí, va explicar que aquest tipus d'obres «s'executen més ràpidament, de manera que totes estaran en marxa al llarg d'enguany i moltes podran fins i tot acabar-se».

Destacats