La Diputació convoca una borsa de treball per a ‘internalitzar’ els serveis d'informació i atenció telefònica

Guardar

Atencion al publico foto_Abulaila (1)
Atencion al publico foto_Abulaila (1)

La Diputació de València acaba de publicar les bases per a la creació d'una borsa de treball de cinquanta auxiliars d'informació, la funció dels quals serà prestar els serveis d'atenció telefònica i telemàtica als ciutadans, tant en matèria de gestió tributària com d'informació general. La convocatòria s'emmarca dins de la política de reversió a la corporació provincial de serveis fins ara privatitzats, amb l'objectiu de controlar-ne directament la gestió i «garantir una ocupació de més qualitat i amb més garanties i un millor servei als ciutadans» —segons ha declarat el diputat d'Administració General, Pepe Ruiz.

Com Ruiz ha explicat, en els darrers anys, la Diputació havia dut a terme un gran nombre d'externalitzacions de serveis mitjançant contractes i assistències tècniques, moltes vegades amb la coartada de la falta de personal i la suposada impossibilitat de prestar aquestos mateixos serveis directament. Ara s'està desenvolupant el procés invers, i ja s'han donat alguns passos en aquesta direcció, com amb la reversió de la prestació per contingències comunes en els casos d'incapacitat temporal al sistema públic, no prorrogant el contracte amb la mútua que se n'encarregava, o amb la convocatòria d'una borsa de treball d'analistes per a reduir al màxim les assistències tècniques d'informàtica. La convocatòria ara d'una borsa d'auxiliars d'informació suposa un pas més dins d'aquesta estratègia d’internalització, ja que el servei el prestarà personal de la Diputació de València. El personal de la borsa prestarà dos serveis que fins ara estaven contractats a empreses externes: el d'informació general, anomenat Diputació en Directe, i el d'informació tributària. L'objectiu és que tot el procés selectiu i les contractacions de personal queden resoltes abans del 31 de desembre del 2016, de manera que el mateix 1 de gener es puga començar a prestar el servei amb la nova concepció. Segons la convocatòria, publicada ja en el Butlletí Oficial de la Província, els requisits per a participar en el procés són tindre el títol de Graduat d’ESO o equivalent i el certificat de Nivell Mitjà de Valencià, de manera que es garantisca el dret dels ciutadans a ser atesos per l'administració en qualsevol de les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana. Com en les borses convocades abans, el procés de selecció tindrà dos fases: la primera consistirà en resoldre per escrit una sèrie de preguntes de caràcter pràctic, i en la segona, de baremació de mèrits, es tindrà en compte haver ocupat llocs de treball relacionats amb la informació i l’atenció a l'usuari, haver fet cursos de formació i perfeccionament i el coneixement d'idiomes. Les preguntes de la prova escrita estaran relacionades amb les funcions pròpies del lloc, com els serveis que presta la Diputació i la seua localització, conceptes bàsics de l'atenció al públic, gestió de continguts web, coneixements bàsics en ofimàtica i microinformàtica i coneixements de legislació i procediment tributari per a la gestió de tràmits senzills soŀlicitats pels contribuents (informació sobre tràmits i dates de pagament, soŀlicitud de documents d'ingrés o pagament, informes de situació i serveis facilitats per l'oficina virtual tributària de la Diputació de València, etc.).

Destacats