Hisenda i Economia arranquen amb les cooperatives el procés de participació social per al disseny del futur model productiu valencià

Guardar

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

El disseny del futur model productiu de la Comunitat Valenciana, un dels principals reptes de la legislatura, s'obri a la participació de les entitats socials i econòmiques valencianes. I ho ha fet començant per les cooperatives, un dels sectors estratègics més sensibles per a l'economia valenciana. El grup de treball per a la transformació del model productiu s'ha reunit amb la presència d'Emili Villaescusa, president de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Concoval) i expert i professional de reconegut prestigi, al que s'ha convidat a assistir amb la finalitat de què realitzara les seues aportacions de cara a la configuració del model econòmic.

El grup de treball, en el qual s'integren, entre uns altres, la secretària autonòmica de Model Econòmic i Finançament, Ángeles Conca, la directora general de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, Empar Martínez Bonafé, i el director general d'Economia, Paco Álvarez, ha recaptat els suggeriments del responsable de Concoval i ara prosseguirà els seus treballs amb trobades amb la resta d'entitats a les quals es va a consultar.

En la pròxima Taula de Diàleg Social es presentarà el procés de participació en els seus components, CIERVAL, UGT-PV, i CCOO-PV, per a impulsar la participació dels agents socials en la transformació del model econòmic.

Amb aquesta actuació, el Consell cerca la participació i el debat obert per a reformular el model econòmic valencià, "la qual cosa permetrà que les empreses siguen més competitives, s'incremente el nivell de renda per càpita i es creu ocupació de qualitat a la Comunitat Valenciana. A més, no podem oblidar que el creixement de l'entramat productiu de la Comunitat és essencial per a mantenir l'estat del benestar en la nostra regió", ha destacat la secretària autonòmica Ángeles Conca.

Per la seua banda, la directora general de Sector Públic, Model Econòmic i Patrimoni, Empar Martínez, ha afirmat que "hem d'apostar per un nou model econòmic basat en la productivitat i la societat del coneixement, la qual cosa comportarà un augment de la competitivitat de les empreses valencianes en els mercats. Per a açò, la innovació és essencial.".

Martínez ha explicat que el grup de treball creat per a la reforma del model econòmic va a anar arreplegant les aportacions dels actors econòmics i socials, així com d'experts i professionals de reconegut prestigi, "perquè és la societat civil qui realment ha de fer realitat aquesta transformació. Per açò és tan essencial sentir les aportacions que poden fer col·lectius com la Confederació Valenciana de Cooperatives, representada pel seu president, Emili Villaescusa".

"Les cooperatives valencianes, d'enorme pes en la nostra economia, són un clar exponent de bona gestió i d'economia sostenible i social, capaces de recolzar-se en estructures de col·laboració com un element fonamental per a la competitivitat i l'enfortiment empresarial", ha afirmat la directora general.

Nou model sostenible i solidari

El director general d'Economia, Paco Álvarez, que forma part igualment d'aquest grup de treball, ha destacat al final de la reunió que "apostem per un nou model econòmic sostenible, basat en valors ètics i solidaris, com la dignitat humana, el cooperativisme i la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social, la democràcia i la transparència".

"Per descomptat -ha afegit-, els responsables polítics des de les Administracions públiques hem de ser els primers a actuar però, en aquesta nova agenda de desenvolupament sostenible, també volem comptar amb la col·laboració del sector privat perquè sens dubte, l'activitat empresarial, la inversió i la innovació privades són els grans motors de la productivitat, el creixement econòmic inclusiu i la creació d'ocupació".

Simplificació administrativa i clàusules socials

Per la seua banda, el President de la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, Emili Villaescusa, que ha sigut convidat a participar en aquesta reunió, ha assenyalat que "els plantejaments que està realitzant el Consell en matèria de transformació del model econòmic van en l'adreça adequada" i "es tracta d'un tema en el qual l'economia social i el món cooperatiu poden aportar les seues experiències en diferents àmbits, i especialment en matèria de cooperació i construcció d'aliances dirigides a la creació compartida de valor".

Com a aspectes principals a tenir en consideració per a recolzar un desenvolupament més sostenible econòmicament i socialment a la Comunitat Valenciana ha destacat, entre unes altres, qüestions com "la necessitat de tenir en compte la dimensió territorial en les actuacions i en la planificació econòmica, recolzar-se en les activitats amb arrelament a la Comunitat i afavorir als emprenedors col·lectius", en referència a les cooperatives, societats laborals i altres empreses d'economia social.

Així mateix, ha reclamat a la Generalitat que continue amb el procés de simplificació i reducció de barreres administratives, que impulse l'extensió de les pràctiques de responsabilitat social empresarial a la Comunitat o que afavorisca la presència de clàusules socials en la contractació pública, entre altres aspectes.

Destacats