Hisenda avança en l'electrificació del Parc Mòbil amb 71 vehicles ecoeficients

Compra els primers 9 vehicles 100% elèctrics destinats a desplaçaments de personal tècnic

Guardar

coches
coches
El Parc Mòbil Centralitzat de la Generalitat, gestionat per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, acaba d'adquirir els primers nou vehicles 100% elèctrics amb l'objectiu de reduir la contaminació, ja que aquests cotxes generen zero emissions de CO₂, i augmentar l'eficiència des del punt de vista energètic.Aquests 9 vehicles acabats de comprar s'uneixen als 62 híbrids que ha anat adquirint la Generalitat en els últims quatre anys, de manera que en l'actualitat fins a 71 vehicles del parc mòbil centralitzat, més del 60% dels vehicles del parc mòbil centralitzat són ja ecoeficients.Avançar en la descarbonització i eficiència energètica en l'ús dels vehicles del parc mòbil de la Generalitat és un dels compromisos adquirits per la Direcció General de Sector Públic i Patrimoni dins de l'Estratègia Valenciana de Canvi Climàtic i Energia 2030, que recollia com a mesura específica "Fomentar la substitució progressiva de la flota institucional per vehicles elèctrics."El Parc Mòbil Centralitzat és l'encarregat de prestar servei tant al President de la Generalitat com a expresidents, Vicepresidents/as, Consellers/cap de bestiar, alts càrrecs del Govern Valencià, President/a i Fiscal Cap del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, així com al Jutjat de Guàrdia, als escortes i a tot el personal tècnic de les diferents Conselleries.Els nous vehicles 100% elèctrics estaran principalment destinats a personal tècnic per les característiques dels desplaçaments que realitzen, pel fet que la majoria d'ells es duen a terme en zones urbanes o metropolitanes, amb molt de trànsit, per la qual cosa amb l'ús dels vehicles elèctrics es reduirà considerablement el seu impacte en la contaminació de l'aire i acústica."La intenció del Consell és anar substituint tots els vehicles que, per edat, quilometratge o altres causes, hagen de ser retirats del servei, per unitats ecoeficients, així com introduir criteris d'adquisició i manteniment del Parc Mòbil Centralitzat que ens permeten avançar cap a una mobilitat sostenible i descarbonizada", ha indicat la directora general de Patrimoni, Isa Castelló.L'adquisició ha comptat amb finançament europeu, dins del PLA MOVES II Impuls a la mobilitat sostenible - Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) - "Una manera de fer Europa", gestionat per IVACE en la Comunitat Valenciana.
Destacats