El president de la Diputació es reuneix amb el delegat del Govern per a coordinar les ajudes als municipis afectats pel temporal

La Corporació provincial treballa en la valoració dels danys de l’episodi de pluges de desembre en els municipis valencians i mantindrà l’estreta col·laboració amb la resta d’institucions en la gestió dels danys causats per les nevades d’aquest mes

Guardar

rodriguez-moragues
rodriguez-moragues

El delegat del Govern a la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, s'ha reunit a Ontinyent amb el president de la Diputació de València i alcalde de la capital de la Vall d'Albaida, Jorge Rodríguez, per a abordar les actuacions a realitzar després del temporal que ha afectat la Comunitat Valenciana.

Després de la reunió de treball, Moragues i Rodríguez han subratllat que "hi haurà màxima coordinació entre les dues administracions per a ajudar als afectats, siguen particulars, empreses o administracions públiques. Anem a treballar perquè els potencials beneficiaris de les ajudes tinguen clar com i on sol·licitar-les".

En esta línia de col·laboració i coordinació entre institucions treballa la Diputació de València, que des de fa unes setmanes s'està encarregant de donar assistència tècnica als ajuntaments afectats per l'episodi de pluges de desembre per a valorar els danys en cada municipi i poder així seguir els tràmits per a rebre les ajudes de l'administració autonòmica i l'estatal. En este sentit, la Diputació valora els danys causats pel temporal de pluges en 40 municipis valencians.

Respecte al recent temporal de neu, divendres passat el Consell de Ministres va aprovar un Reial decret pel qual s'adopten mesures urgents per a pal·liar els danys del temporal. El text contempla les següents situacions:

 

− Ajudes per defunció o per incapacitat absoluta i permanent: 18.000 euros.

− Ajudes per destrucció o danys en estris: el cost amb el límit de 2.580 euros.

− Ajudes a establiments industrials, mercantils i de serveis, inclosos els agraris, marítim-pesquers i turístics: fins a 8.000 euros.

− Ajudes a les persones físiques o jurídiques: import total de les despeses.

− Ajudes a les Corporacions Locals: despeses realitzades per actuacions inajornables d'emergència.

 

A més, en aplicació del mateix Reial decret, les quanties de les ajudes per danys en l'habitatge seran les següents:

- per destrucció total: el cost dels danys amb un màxim de 15.120 euros.

- per danys a l'estructura: el 50 per 100 dels danys amb un màxim de 10.320 euros.

- per altres danys: el 50 per 100 dels danys amb un màxim de 5.160 euros.

- per danys a elements comuns d'una comunitat de propietaris: el 50 per 100 dels danys amb un màxim de 8.000 euros.

- per destrucció o danys en els estris domèstics de primera necessitat: 2.580 euros.

 

Respecte als beneficis fiscals, es preveu l'exempció de les taxes de la Direcció general de trànsit a l'hora de tramitar les baixes de vehicles i quan es procedisca a l'expedició de duplicats dels permisos de conducció o de circulació.

També s'aplicaran beneficis fiscals, en matèria d'exempcions i reduccions en l'Impost de Béns Immobles, en l'Impost d'Activitats Econòmiques i de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques, així com reduccions fiscals especials per a activitats agràries.

Des del Ministeri de Presidència i per a les Administracions Públiques hi haurà un finançament fins al 50% del cost de les obres de reparació o restitució de tot tipus d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal. I es procedirà a la Declaració de zona d'actuació especial per a la restauració del domini públic marítim terrestre i hidràulic i la Xarxa Nacional de Camins Naturals, així com ajudes destinades als titulars de les explotacions agrícoles i ramaderes.

Quant a les mesures laborals i de Seguretat Social, hi haurà exempcions i moratòries en les quotes a la Seguretat Social i consideració de força major a les extincions de contractes.

Destacats