L’Institut Valencià de Cultura presenta FestiMapp

La presentació i la trobada amb els participants es va fer el dia 18 de manera telemàtica

Guardar

sala cine babel
sala cine babel

L’informe ‘FestiMapp. Mapa de festivals de cinema de la Comunitat Valenciana’, és una iniciativa de l’Institut Valencià de Cultura que s’elabora de manera bianual des de 2014.

L’informe d’aquest 2020, que correspon a la quarta edició, persegueix el mateix objectiu que els seus predecessors: recopilar i actualitzar les dades més rellevants sobre els festivals de cinema que se celebren al nostre territori. No obstant això, presenta algunes novetats importants tant pel que fa al qüestionari per a la recollida de la informació, com per al plantejament mateix de l’estudi en un sentit més ampli.

L’informe ‘FestiMapp 2020’ torna a utilitzar l’enquesta com a tècnica principal de recollida de dades, però aquesta part inicial, d’enfocament més quantitatiu, es complementarà en els mesos pròxims amb un estudi qualitatiu fet a partir de grups de discussió que tindran els mateixos festivals com a protagonistes.

Respecte a l’enquesta cal assenyalar que, a més d’incloure moltes de les variables en què es basaven les entregues precedents, s’ha optat per completar el qüestionari amb un apartat específic per a mesurar les conseqüències més destacables que la pandèmia de la COVID-19 està tenint en el panorama de festivals valencians.

La reformulació i ampliació de l’enquesta ha permés incrementar la quantitat i precisió de les dades recopilades, però també ha comportat un esforç més gran per part de cada un dels festivals que han decidit participar.

En simplificar, l’enquesta es divideix en els apartats següents:Logística i estructura: dades descriptives bàsiques com el nom del festival, la data i lloc de celebració, periodicitat, duració, entitat organitzadora, equip de direcció, seus i aforament, així com informacions relatives al pressupost, recursos humans, etc.

Continguts: nombre de seccions, si hi ha secció competitiva o no, si s’ofereixen continguts en línia, quins gèneres o temàtiques aborda el festival, quantes pel·lícules projecta, àmbit geogràfic, format, premis, activitats paral·leles i altres continguts.

Audiències: nombre de sales i d’espectadors/dores, si assisteixen persones invitades, personal professional i de premsa acreditat, etc.

COVID: com ha afectat la pandèmia a l’edició del 2020 i/o si està previst que ho faça en la del 2021 en funció de les dates de celebració, o altres variables.

Altres qüestions: es pregunta als festivals per la possibilitat que s’integren en altres certàmens o que altres s’integren en el seu, així com sobre la necessitat (o no) de constituir una coordinadora que agrupe tots els festivals de la Comunitat Valenciana.

Preconclusions enquesta ‘FestiMapp 2020’

El nombre de festivals censats ha augmentat en cada edició de FestiMapp. Si en 2014 n’eren 45, en 2016 van pujar a 68, en 2018 a 71 i enguany arriben als 77. Alguns d’aquests es mantenen, altres han desaparegut, però, en canvi, s’han posat en marxa un bon nombre de certàmens en aquests sis anys. La taxa de resposta en 2020 s’ha incrementat fins que ha arribat a quasi el 77 %, és a dir, 59 dels 77 festivals han omplit el qüestionari.

El nombre més gran de festivals es concentra a la província de València, seguida per la província d’Alacant, i Castelló se situa en tercera posició. Encara que l’ordre no ha experimentat variacions, Alacant retalla distàncies: si en 2014 sumava un 30 % dels festivals, enfront del 53 % de la província de València, hui arriba al 36 %, mentre que València es queda en un 48 %.

La diversitat és, sens dubte, la nota dominant en tots els aspectes: tant pel que fa a la ‘grandària’, les temàtiques o gèneres que hi inclouen, el pressupost i equip de treball de què disposen, el nombre de pel·lícules que projecten o les activitats culturals i formatives complementàries. No obstant això, es pot afirmar que predominen els festivals de caràcter internacional (59 %), els que projecten curtmetratges, sense excloure altres formats, (90 %), els que ofereixen les pel·lícules en versió original (97 %) i els que inclouen seccions competitives (88 %) i activitats paral·leles (83 %).

Els festivals joves són els que predominen al nostre territori. Encara que els percentatges varien en cada edició, els certàmens que tenen entre 1 i 5 anys d’existència, o entre 6 i 10, són els més nombrosos. En 2020 aquests sumen més del 60 % dels enquestats, i si s’obri el focus al total de festivals censats a hores d’ara (77), quasi la mitat han nascut en l’última dècada.

La participació d’organismes privats, de diferents classes, s’imposa en els últims anys. En concret, en 2020 el 58 % dels festivals enquestats han sigut organitzats per entitats privades, que també estan presents en el 17 % de certàmens que coorganitzen juntament amb instàncies públiques. En el 25 % restant només hi intervenen entitats públiques.

La major part de festivals reben algun tipus de finançament públic, una altra constant al llarg dels anys. Des de 2016, els que es financen, almenys parcialment, per algun tipus d’ajuda pública suposen més del 80 %, i en 2020 el 71 % també són beneficiaris de contribucions per col·laboracions privades i/o patrocinis. És a dir, la fórmula mixta és la predominant.

Encara que els equips de treball que porten endavant els festivals varien, més de la meitat dels que han respost a aquesta pregunta (55 %) estan compostos per grups molt reduïts: d’entre 1 i 5 persones. Dada que, sumada a la mitjana baixa dels pressupostos, al fet que la majoria de certàmens se celebren en localitats de dimensions reduïdes o a les modestes xifres d’espectadors/dores (el 34 % en 2020 no ha arribat als 500), confirma que el ‘festival mitjà’ de la Comunitat Valenciana és un festival xicotet.

La gran majoria de festivals del territori valencià (quasi el 90 %) atorga algun premi, siga amb dotació econòmica o sense, i més de la meitat (53 %) ofereixen ambdós tipus de guardons.

El 78 % dels festivals enquestats confirmen haver-se vist afectats en la seua última edició per la crisi de la COVID-19. El 28 % van haver de ser posposats, mentre que el 26 % han sigut suspesos. No obstant això, quant al pressupost, una important majoria dels afectats assegura que no ha patit variacions o, fins i tot, n’ha registrat un augment (41 %), o en reporta una reducció mínima (24 %). Preguntats sobre l’activitat en línia, el 50 % indica que aquesta s’ha mantingut pràcticament igual a edicions anteriors, mentre que el 24 % assenyala un augment molt considerable. Finalment, també resulta especialment rellevant que el 57 % dels 46 festivals afectats per la pandèmia en 2020 neguen l’impacte dels canvis a llarg termini, i el seu objectiu és tornar a la situació anterior a aquesta.

Destacats