L'Institut Valencià de Cultura incrementa l'import de les ajudes a la producció discogràfica valenciana

Guardar

L'Institut Valencià de Cultura convoca per a l'exercici 2016 les subvencions per al foment de la producció discogràfica en el marc de les seues competències, amb la finalitat d'impulsar i afavorir l'edició i producció discogràfica d'obres musicals de compositors i intèrprets valencians en l'àmbit competencial de la Generalitat.

Segons el director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, "el nostre territori té una producció discogràfica àmplia i ben rica, especialment pel que fa a la producció de discos en llengua pròpia. És per això que hem volgut incrementar, en la mesura del possible, les ajudes i treballar així en el camí de la consolidació de la producció musical valenciana, tal com es marca al Pla Estratègic Cultural Fes Cultura".

Les ajudes es concediran d'acord amb els principis de publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no-discriminació i, per mitjà del règim de concurrència competitiva, per a activitats de producció discogràfica que tinguen lloc entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2016 i es destina a aquesta finalitat la quantitat de 50.120 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és de 45 dies naturals a partir del dia següent a la data de publicació en el DOCV, en aquest cas, el termini és del 2 d'agost al 15 de setembre.

Els projectes presentats hauran d'informar del contingut musical als interpretes amb els quals es compta, les seues activitats musicals més recents i un pressupost desglossat de l'activitat per a la qual se sol·licita la subvenció.

Destacats