El Museu Valencià d’Etnologia posa en marxa el programa #capaunmuseusostenible

El programa pretén implementar la sostenibilitat en la majoria de les activitats i tasques del museu i acostar-se als objectius Desenvolupament Sostenible marcats per l’Agenda 2030 de l’ONU

Guardar

El Museu Valencià d’Etnologia posa en marxa el programa #capaunmuseusostenible

El projecte #CapAUnMuseuSostenible del Museu Valencià d'Etnologia pretén donar a conéixer el compromís del Museu amb el desenvolupament sostenible. La primera acció d'aquest compromís és la reutilització de les lones publicitàries de les exposicions i altres projectes del museu. Aquestes lones en la seua majoria plastificades, s'han transformat en borses del museu: "totebag" #EtnoToteBag.

"Des del Museu Valencià d'Etnologia hem estat sempre compromesos amb el Medi Ambient i enguany encetem la campanya de reciclatge dels materials plàstics del museu amb la col·laboració d'artesanes valencianes del barri del Carme per a la confecció de bosses, targeters i altres productes" explica el director del Museu Valencià d'Etnologia, Francesc Tamarit.

Un vessant mediambiental que es complementa amb "altres iniciatives com són la reutilització del mobiliari expositiu o cessió a altres museus locals i distribució de part del material de les exposicions als centres educatius com a ferramentes de suport didàctic" apunta el diputat de Cultura, Xavier Rius.

Concurs fotogràfic

Per tal de dinfondre el projecte totebag" #EtnoToteBag, el MUVAET ha posat en marxa un concurs fotogràfic en instagram, l'objecte del qual és premiar les millors fotografies i adjudicar com a premi una de les borses reciclades del museu.

El concurs té com a objectiu reflexionar sobre sis temes vinculats a les ciutats valencianes (apartat de l’exposició permanent del museu) a través de fotografies compartides en Instagram pels participants.

Al llarg de l'any vinent (des d’octubre de 2019 a setembre de 2020), el museu proposarà un llistat de temes per a les fotografies que es compartisquen en Instagram. Cada dos mesos es proposarà un tema, amb aquest calendari:

  • Tema 1:La ciutat… un llenç per a reivindicar… els murs de la ciutat, espai d'expressió infinita. Període: Octubre – novembre 2019. Etiquetes del període: #CapAUnMuseuSostenible #EtnoCiutatMurs.
  • Tema 2:Edificis singulars de les ciutats valencianes… que donen identitat… enfront d'uns altres d'aspecte “global”. Període: Desembre 2019 – Gener 2020. Etiquetes del període: #CapAUnMuseuSostenible #EtnoCiutatGlocal.
  • Tema 3:Em moc per la ciutat… mobilitat en l'àmbit urbà. Període: Febrer – Març 2020. Etiquetes del període: #CapAUnMuseuSostenible #EtnoCiutatMobilitat
  • Tema 4:Són d'ací però vénen de fora.. els nous habitants de la ciutat… diversitat i multiculturalitat: en el comerç, la festa, els serveis, el menjar… Període: Abril – maig 2020. Etiquetes del període: #CapAUnMuseuSostenible #EtnoCiutatMulticultural.
  • Tema 5:Les altres persones que habiten la ciutat: el turista fotografiat. Període: Juny – juliol 2020. Etiquetes del període: #CapAUnMuseuSostenible #EtnoCiutatTurista
  • Tema 6:La ciutat i la soledat. La ciutat buida. Període: Agost – setembre 2020. Etiquetes del període: #CapAUnMuseuSostenible #EtnoCiutatSoledat.
Les bases del concurs es podem consultar en: https://muvaet.dival.es/ca/content/unmuseusostenible

Sostenibilitat dels museus

Els museus han de procurar formes de treball i pràctiques que estiguen en relació estreta amb les inquietuds que preocupen a la seua comunitat. Així mateix, com a institucions al servei de la societat, han difondre valors que propicien una societat mes justa i sostenible.

Davant la necessitat d’actuar en contra del canvi climàtic i procurant intervencions de caràcter sostenible, tal i com s’indica en la l’Agenda 2030 de l’ONU (Objectius de Desenvolupament Sostenible – O.D.S.), el MUVAET ha posat en marxa un programa denominat #CAPAUNMUSEUSOSTENIBLE que incorporadiferentsactuacions amb l’objectiu de reutilitzar i reciclar material divers.

El museu desenvolupa un bon nombre de tasques per dur endavant les activitats i exposicions que es presenten al públic. Moltes d’estes actuacions tenen a veure amb la producció d’exposicions i actes culturals on s’utilitzen un gran volum de materials que tenen un ús efímer (us de fustes per fer les museografies, plàstics, lones de vinil, teles, ferro...). Davant el considerable ús d’estos materials, el MUVAET ha posat en marxa algunes accions:

  • Préstec de vitrines a altres museus de la Xarxa de Museus (ETNOXARXA)
  • Reutilització de vitrines i estants per diferents exposicions del museu, tant en la pròpia sala com per la itinerància de les exposicions.
  • Distribució per col·legis de materials expositius.
  • Reutilització i reciclatge de pancartes i lones de plàstic: realització de fundes per targetes bancàries o targetes de transport urbà, i projecte #EtnoToteBag
Destacats