Cultura eleva a més de 2 milions d'euros les ajudes per a la conservació i protecció de béns immobles del patrimoni cultural

Aquestes ajudes han experimentat una evolució en passar de 450.000 euros en 2015 a 2.150.000 euros en 2021

Guardar

catedral de valencia patrimonio centro basilica vlcextrafoto carles desfilis-3
catedral de valencia patrimonio centro basilica vlcextrafoto carles desfilis-3

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha elevat el seu pressupost a 2.150.000 euros en la convocatòria d'ajudes econòmiques per a actuacions de conservació i protecció dels béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana.

L'ordre publicada en el DOGV cofinançarà treballs i actuacions de conservació, protecció i recuperació del patrimoni cultural valencià en els àmbits arqueològic, arquitectònic, historicoartístic, etnològic i paleontològic, de naturalesa immoble realitzats durant aquest any.

Aquestes ajudes han evolucionat cada any des de 2015, quan es destinaven 450.000 euros, fins a enguany, en què se superen els dos milions d'euros. Les subvencions s'emmarquen en el Pla estratègic de subvencions 2020-2023 de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, ha volgut valorar la progressió d'aquesta ordre que revertirà en els municipis valencians recuperant espais de valor històric i emocional per als seus ciutadans. "Hem multiplicat per quatre la partida pressupostària per a aquest concepte perquè aquest govern cuida el seu patrimoni i facilita que altres administracions i entitats també ho facen", ha dit.

Amoraga ha assenyalat que "el patrimoni és un bé essencial en el qual estan compromesos tots els ciutadans perquè és part de la nostra història que cal preservar".

L'import de la subvenció es pondera de manera inversa a la grandària del municipi, de manera que se subvenciona fins al 95 % de la quantia sol·licitada en aquells municipis de menys de 500 habitants i fins al 60 % en els municipis que superen els 50.000 habitants. La quantia màxima de la subvenció es fixa en 40.000 euros per beneficiari.

Podran optar a aquestes ajudes els ajuntaments i les fundacions, associacions o entitats sense ànim de lucre que, entre els seus fins fundacionals, incloguen la recuperació, conservació o protecció del patrimoni cultural en l'àmbit valencià.

Les sol·licituds s'han de presentar en un termini de 15 dies, juntament amb els impresos normalitzats, a comptar de l'endemà de la publicació en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana'.

Destacats