Cultura duplica les ajudes per a la promoció d'activitats de cultura valenciana i patrimoni immaterial

Guardar

conselleria educacio ep
conselleria educacio ep

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ha duplicat enguany les ajudes econòmiques per a la promoció de la cultura popular valenciana i el patrimoni cultural immaterial valencià i, per a dur-ho a terme, ha destinat 650.000 euros, el doble de la quantitat assignada l'any passat.

Aquesta convocatòria, publicada aquest dimecres en el DOGV, va destinada a finançar l'organització d'activitats culturals, per part d'associacions sense ànim de lucre i fundacions privades, que promocionen la cultura popular valenciana i el patrimoni cultural immaterial valencià i que es duguen a terme al territori de la Comunitat Valenciana, amb l'excepció de les que s'organitzen pels centres valencians a l'exterior.

Les activitats subvencionades han hagut de fer-se entre l'1 de juny de 2019 i el 15 de setembre de 2020. L'import que es concedirà per beneficiari, ha de ser com a màxim del 80 % de l'import sol·licitat, quantitat que no pot superar els 32.500 euros.

Són subvencionables, les activitats culturals i artístiques que contribueixen a la investigació, recuperació, promoció, difusió i expressió d'aspectes de la cultura i la història del poble valencià i el patrimoni cultural immaterial valencià, especialment les activitats que incideixen en usos socials, romeries, rituals i actes festius que reforcen la promoció i difusió de la cultura i tradicions del poble valencià, el sentiment d'identitat i continuïtat amb el seu passat.

També s'inclouen les representacions, recreacions, rememoracions o commemoracions d'esdeveniments o personatges, que hagen tingut incidència significativa en la història local o col·lectiva del poble valencià. Així com les activitats, coneixements, pràctiques, usos i tècniques representatives de la cultura tradicional valenciana i les tradicions i expressions orals, com ara proverbis, endevinalles, contes, cançons infantils, llegendes, mites, cants i poemes èpics, sortilegis, pregàries, salmòdies, cançons, representacions dramàtiques, etc.

Altres activitats són les que es dediquen a arts de l'espectacle, com la música tradicional, la dansa o el teatre; coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i l'univers, com ara sabers, tècniques, competències, pràctiques i representacions que el poble valencià ha creat en la seua interacció amb el medi natural i tècniques artesanals tradicionals.El termini de presentació de les sol·licituds és de l'1 al 16 d'octubre.

Destacats