Un total de 65 municipis sol·liciten a l'IVACE participar en el programa pilot d'enllumenat de baix consum energètic

Guardar

Un total de 65 municipis de la Comunitat han sol·licitat a l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) participar en el programa pilot engegat enguany amb l'objectiu de facilitar enllumenats públics de baix consum en els municipis del nostre territori.

Del total dels projectes rebuts per IVACE, 46 pertanyen a municipis de la província de València, 11 a municipis d'Alacant i els 8 restants a localitats de Castelló.

Segons ha explicat la directora general d'Energia, Júlia Company, "aquesta iniciativa naix amb l'objectiu d'ajudar a reduir la factura energètica dels municipis i avançar, al mateix temps, cap a un nou model energètic més sostenible". L'enllumenat públic en els municipis constitueix la principal despesa energètica i, encara que és molt variable, ve a representar al voltant del 60 % de la factura energètica del municipi. Segons les estimacions d'IVACE-Energia, la renovació de l'enllumenat públic en un xicotet municipi per un eficient amb lluminàries LEDS reduiria un 70% el consum energètic d'enllumenat.

Aquesta reducció, segons els càlculs d'IVACE Energia, pot suposar un estalvi energètic anual aproximat de 135.000 quilowatts hora aproximadament, la qual cosa en termes econòmics suposa una reducció de la factura energètica de 17.000 euros a l'any.

Company ha destacat que "els municipis, especialment els més xicotets, no disposen ni dels mitjans tècnics necessaris ni de suficient pressupost per a escometre aquest tipus de projectes i, amb aquest programa, volem incentivar la renovació dels sistemes públics d'aquests municipis amb criteris d'eficiència energètica, introduint els nous avanços tecnològics en matèria d'il·luminació viària", ha afegit.

Per a ajudar-los, el programa pilot d'IVACE Energia preveu donar suport els projectes seleccionats mitjançant una fórmula combinada de préstec bonificat i subvenció a fons perdut. El projecte no pot superar els 150.000 euros, ja que es pretén que el programa beneficie essencialment a localitats xicotetes. Per a poder participar, el projecte que presenten ha de suposar un estalvi en energia elèctrica mínim del 30%.

Cal destacar que aquesta línia d'incentius compten amb el cofinançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) en un percentatge del 50% a través del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana vigent per al període 2014-2020, dins de l'Eix Prioritari 4 (Afavorir el pas a una economia baixa en carboni en tots els sectors).

Criteris de selecció de projectes

Per a seleccionar els projectes es prevaldrà, sobretot, l'energia estalviada en el projecte i es concedirà major puntuació com més gran percentatge d'estalvi energètic existisca respecte a la situació inicial. Així mateix, es tindrà en compte el nombre d'habitants afectats pel projecte, valorant amb major puntuació els projectes que afectenmunicipis amb menor nombre d'habitants.

També es concedirà major puntuació als projectes que suposen la renovació completa del municipi enfront de renovacions parcials i les actuacions integrals (canvi de lluminària, regulació i control) enfront de la substitució de llums o equips.

Realització d'auditoria energètica.

Entre les mesures d'estalvi i eficiència energètica que se sufragaran està la substitució de llums i lluminàries per altres de major eficiència energètica i la implantació de reguladors de flux lumínic i dels encesos i apagats dels punts de llum, adequant-los a la nit a les necessitats reals d'il·luminació de les vies. Gràcies a aquest sistema es pot estalviar el 45% de l'energia consumida durant la nit.

També es donarà suport a la incorporació de rellotges astronòmics, ajustats a l'hora solar, per a reduir el consum. Aquests rellotges astronòmics permeten la programació diària d'encés i apagat de l'enllumenat d'acord amb l'hora exacta d'eixida i posta del sol.

Arxivat a:

Destacats