Transparència subvenciona 26 projectes de ONGD de cooperació al desenvolupament per una quantia de sis milions d'euros

Guardar

Palau_generalitat
Palau_generalitat

La Conselleria de Transparència, Responsabilitat social, Participació i Cooperació concedeix subvencions destinades a ONGD per a finançar projectes de cooperació internacional per al desenvolupament en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Els projectes receptors d'aquestes ajudes es desenvolupen en poblacions estructuralment empobrides: sis a Bolívia, sis a El Salvador, cinc a Nicaragua, quatre a Guatemala, tres en el territori ocupat palestí, dos al Senegal i un a Burkina Faso.

Entre els projectes beneficiats tenen un gran pes aquells destinats a promoure la igualtat de gènere, impulsant l'apoderament polític, social i econòmic de les dones, garantint la seua independència econòmica, millorant la seua salut sexual i reproductiva i lluitant contra la violència de gènere.

Una altra temàtica rellevant és la lluita contra la pobresa i la fam, a través de la subvenció d'actuacions que promouen l'enfortiment de sistemes productius sostenibles i garanteixen el dret dels pobles a la seua sobirania alimentària.

També se subvencionen accions que desenvolupen sistemes per a garantir l'aigua i el sanejament en les comunitats en les quals s'estan implementant. A més de la promoció i millora dels sistemes sanitaris i educatius, fent un especial esforç en la protecció de la infància.

D'altra banda, tots els projectes seleccionats tracten de generar processos participatius de les mateixes comunitats receptores. Al costat d'aquestes subvencions destinades a la cooperació per al desenvolupament, la Conselleria de Transparència, Responsabilitat social, Participació i Cooperació, a través de la Direcció general de Cooperació i Solidaritat, ha concedit altres dues línies d'ajudes: la destinada a projectes d'educació per al desenvolupament i la que es destina a sufragar un projecte a Àfrica.

L'objectiu és garantir el correcte funcionament de la cooperació descentralitzada, així com l'enfortiment dels agents de desenvolupament de la Comunitat Valenciana.

Tots aquests projectes s'emmarquen en el III Pla Director de Cooperació al Desenvolupament aprovat pel Consell, que al costat dels plans anuals i els plans estratègics articulen la política de la Generalitat en matèria de cooperació al desenvolupament.

Destacats