Transparència destina més de mig milió d'euros en ajudes a entitats locals i ciutadanes, cases regionals i CEVEX

Guardar

Palau-El Carmen
Palau-El Carmen

La Conselleria de Transparència, Participació, Responsabilitat Social i Cooperació destina enguany al voltant de 550.000 euros les subvencions destinades per a les entitats locals, entitats ciutadanes, cases regionals d'altres comunitats i als centres valencians a l'exterior (CEVEX), així com les federacions i confederacions d'estos dos últims. Estes ajudes tenen un pressupost de 550.000 euros i el seu objectiu és fomentar la participació ciutadana, la transparència i l'accés a la informació pública.

Ajudes destinades a les entitats locals

Estes ajudes van destinades als ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana. Amb un pressupost màxim de 104.430 euros, la finalitat és cofinançar de projectes i actuacions que fomenten la participació ciutadana, com ara pressupostos participatius, plans sectorials, l'establiment d'espais, òrgans i eines de participació, accions formatives o treballs d'investigació, entre altres.

Subvencions per a les entitats ciutadanes de la Comunitat Valenciana

Es poden beneficiar d'estes ajudes les confederacions, federacions, associacions i fundacions. Amb un total de 271.310 euros, es destinaran a dissenyar i executar accions de formació en matèria de participació ciutadana, foment de l'associacionisme i de la cultura de la transparència en les entitats.

Subvencions destinades als centres valencians a l'exterior (CEVEX)

S'inclouen en esta convocatòria programes per a fomentar la llengua, la cultura i la realitat social valenciana, així com plans per a difondre la cultura valenciana a les universitats o institucions culturals dels territoris on existeixen CEVEX. També les ajudes aniran destinades per a iniciatives de solidaritat i suport als col·lectius més desfavorits i programes de suport i foment de la participació activa dels joves residents en l'exterior.

A més a més, es destinen a despeses d'inversió com obres de rehabilitació, condicionament i reforma de les seus dels centres, i adquisició d'equipament i béns inventariables. I, en total, disposen d'una ajuda de 100.000 euros.

Ajudes destinades a les cases regionals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana

Amb un suport econòmic de 70.000 euros, es destinaran a les següents accions:

- Activitats que tinguen per objecte el coneixement i manteniment de les arrels culturals d'altres comunitats autònomes a la Comunitat Valenciana.

- Activitats d'informació, orientació i assessorament a la població originària d'altres comunitats autònomes residents a la Comunitat Valenciana en els àmbits legal, sociolaboral, educatiu, cultural, de participació ciutadana, a fi de millorar les seues condicions d'integració en la Comunitat.

- Activitats dirigides a facilitar a la població originària d'altres comunitats autònomes residents a la Comunitat Valenciana el contacte amb la realitat social i territorial per mitjà de la promoció de l'associacionisme i l'exercici d'activitats sociocultural.

- Activitats dirigides al foment de la participació ciutadana, la transparència, la integració en la cultura valenciana i la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana.

Destacats