Soler: 'És irresponsable que es reclame una informació tributària la transmissió de la qual prohibeix el Govern per a no posar sobre avís a defraudadors'

Guardar

Valencia
Valencia

El conseller d'Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, ha anunciat que el seu departament ha elevat una consulta al Ministeri d'Hisenda davant la petició del grup popular de les Corts que lliure el Pla de Control Tributari malgrat el "mandat de reserva" que estableix sobre aquest tema la Llei General Tributària, del 2003, atés que es tracta "d'una informació molt sensible que pot servir per a posar sobre avís als defraudadors d'impostos, ja que en aquest document es detallen de forma detallada les àrees on es va posar l'accent en la recerca contra el frau fiscal i que pot donar pistes sobre actuacions futures".

"És irresponsable que es reclame informació tributària la transmissió de la qual prohibeix el Govern central per a no posar sobre avís als defraudadors", ha lamentat Soler, qui ha dit "no entendre" la petició, que té "l'agreujant que obrirà la via perquè es puga reclamar també al Ministeri d'Hisenda, des d'altres àmbits parlamentaris, el seu Pla Tributari, i així accedir als plans, detallats per àrees, de la recerca estatal contra el frau fiscal".

"Més enllà de l'acreditada trajectòria d'alguns en l'incompliment de les obligacions tributàries, l'Administració ha de vetlar pel respecte a la legalitat i pels interessos de tots els ciutadans; en aquest cas, per evitar que determinada informació puga arribar als presumptes defraudadors", ha assenyalat Soler, d'ací la consulta prèvia al Ministeri d'Hisenda sobre com actua aquest davant peticions similars des de les Corts Generals, de manera que la Generalitat seguirà exactament el mateix criteri que aplica el Govern central.

El responsable d'Hisenda ha explicat que el grup popular de les Corts li va demanar, a través d'una sol·licitud, còpia del Pla de Control Tributari del 2016. No obstant això, els serveis tècnics de la Conselleria d'Hisenda van alertar que la petició vulnera l'establit en la llei estatal vigent, que determina la prohibició de la transmissió d'aquest tipus d'informació. En concret, l'article 95 estableix el caràcter reservat de les dades amb transcendència tributària, fixant-se solament la possibilitat de cessió, en l'àmbit parlamentari, el cas de "la col·laboració amb les comissions parlamentàries de recerca en el marc legalment establit".

Quant al Pla de Control Tributari, l'article 116 de la citada llei declara específicament el seu caràcter reservat en establir que "l'Administració tributària elaborarà anualment un Pla de Control Tributari que tindrà caràcter reservat, encara que açò no impedirà que es facen públics els criteris generals que ho informen". En compliment d'açò, el director general de Tributs va dictar una resolució que va establir els criteris generals del Pla de Control Tributari.

Arxivat a:

Destacats