Sanitat adopta mesures "en pro de la igualtat de gènere" per un import anual de 4,5 milions d'euros

Guardar

Dones sanitàries treballant a un hospital valencià
Dones sanitàries treballant a un hospital valencià

La Comissió d'Igualtat de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha fet públics els "assoliments" aconseguits en 2020 amb motiu de la commemoració el 8 de març del Dia Internacional de la Dona, entre els quals es troben l'adaptació del lloc de treball si hi ha risc per a la mare o el fetus o no fer guàrdies durant l'embaràs sense perdre salari, unes mesures que tenen un import anual de 4,5 milions d'euros.

La consellera de Sanitat Universal, Ana Barceló, ha destacat que "el 74 per cent de la plantilla del personal de Sanitat són dones". "I a elles, especialment hui, vull mostrar el meu reconeixement i agrair-los l'enorme esforç que han dut a terme durant aquest any de pandèmia", ha assenyalat.

Aquestes "conquestes" de la Comissió d'Igualtat, integrada per representants de la Conselleria i de les organitzacions sindicals presents en la Taula Sectorial de Sanitat, tenen un impacte econòmic anual del voltant de 4,5 milions d'euros i donen cobertura a mesures com el permís de paternitat, l'avançament del de maternitat a la setmana 35 o 37 d'embaràs, la reducció de la jornada en casos de violència de gènere, el manteniment de les retribucions quan la dona queda alliberada de fer guàrdies, els permisos maternal i de lactància o la formació en igualtat i violència de gènere, entre altres, ha destacat la Generalitat en un comunicat.

D'altra banda, el protocol que regula en l'àmbit sanitari la mobilitat de les empleades públiques en situació de violència de gènere permet cada any que 30 treballadores, de mitjana, s'acullen a ell. En matèria de protecció enfront de l'assetjament sexual, Sanitat ha obert 13 expedients disciplinaris des de 2016.

A més, Sanitat ha valorat que el Decret 192/2017 pel qual s'aprova el reglament de selecció i provisió de personal estatutari "incorpora millores importants en matèria d'igualtat". "Per exemple, es garanteix la paritat de la composició dels òrgans de selecció i provisió, es contempla que en cas d'empat les dones amb discapacitat funcional tinguen preferència i es redueix la part subjectiva del procés per a evitar avaluacions discrecionals", ha apuntat.

En l'àmbit formatiu i d'investigació, en 2020, es van celebrar 13 edicions del curs de formació en igualtat, amb una assistència de més de 300 persones. Un 85% eren dones, la qual cosa "demostra l'arrelament dels estereotips de gènere" i "confirma la necessitat de promocionar i incentivar aquesta formació específica en homes". Es van completar, a més, tres edicions del curs 'La investigació des de la perspectiva de gènere en salut'.

REPERCUSSIÓ

Aquest tipus d'iniciatives en pro de la igualtat tenen una "important" repercussió en la sanitat pública valenciana, on "quasi tres de cada quatre persones ocupades en la Conselleria de Sanitat, el 74% per a major precisió, són dones". La categoria professional més 'feminitzada' és la d'Auxiliar d'Infermeria, amb un 96% de dones, i en les "antípodes" estan les prefectures per a personal facultatiu, amb un 27% de dones.

D'altra banda, un 82,3% de les persones que treballen en Infermeria són dones. El personal facultatiu està "més equilibrat", amb un 53% de dones. Respecte al personal no sanitari, es manté la mateixa tònica: el personal administratiu representa un 83,3% de dones i en zeladores/as hi ha un 57,6% de dones.

Aquesta "feminització" de la plantilla es correlaciona amb un 44% de dones entre el personal directiu no sanitari. Respecte al personal directiu sanitari, el 49% són dones. Una cosa similar succeeix amb les prefectures, que són ocupades per dones en un 51%. Ara bé, en les prefectures per a personal facultatiu, el percentatge ocupat per dones descendeix al 27%.

A més, el 79% dels càrrecs directius (consellera, direccions generals, sotssecretaria...) són dones. Quant a les gerències, direccions i subdireccions de departament, el percentatge de dones oscil·la entre el 75% en les subdireccions d'Infermeria i el 29% en les subdireccions econòmiques, sent la mitjana global de presència de dones del 51%.

Per a "continuar avançant" en el Pla d'Igualtat i "conquistar cotes de paritat cada vegada més altes", per exemple en l'àmbit salarial, la Conselleria treballa en diferents àrees d'intervenció amb metes "molt definides". Entre altres objectius, es treballa per a eliminar els biaixos de gènere en la descripció i denominació dels llocs de treball. En aquesta línia d'acció s'emmarca, per exemple, la distinció per gènere en les targetes identificatives i etiquetes que van cosides en bates i uniformes.

"El detall pot semblar fútil, però no ho és", ha assenyalat la Conselleria, que ha afirmat que la llengua "és sexista perquè reflecteix i és usada per una comunitat sexista", i "si el mateix sistema lingüístic aferma aquesta desigualtat també coadjuva a mantenir el pensament sexista, tant en l'àmbit individual com d'imaginari col·lectiu".

Arxivat a:

Destacats