Les exportacions de la Comunitat registren un ascens de l'1'5%

Guardar

Valencia
Valencia

Les exportacions de la Comunitat Valenciana han ascendit en el període gener-novembre del 2016 a 26.423'9 milions d'euros, la qual cosa representa un increment de l'1'5% pel que fa al mateix període de l'any anterior, segons dades difoses pel Ministeri d'Economia i Competitivitat.

La Comunitat Valenciana és la segona comunitat autònoma espanyola més exportadora, amb l'11'3% de les exportacions de tot el territori nacional.

En els últims tres mesos el dinamisme de les exportacions de la Comunitat s'ha vist alentit pel descens de les exportacions a Amèrica, Àsia i Àfrica. Destaca tanmateix el creixement de les exportacions amb destinació a Europa, situat en un 5'9%, amb un comportament molt positiu en mercats com Alemanya, Itàlia o Portugal.

Les exportacions espanyoles en els onze primers mesos de l'any ascendeixen a 233.798'9 milions d'euros, la qual cosa representa un increment de l'1'6% pel que fa al mateix període de l'any anterior.

En aquest període, la Comunitat Valenciana manté superàvit comercial xifrat en 4.484,7 milions d'euros, amb una taxa de cobertura d'exportacions sobre importacions del 120'4%.

Per províncies, València exporta producte per valor de 15.846'7 milions d'euros, la qual cosa representa un ascens del 3'2% pel que fa al mateix període de l'any anterior; Castelló exporta mercaderies per valor de 5.900'7 milions d'euros, amb un ascens del 3'6%. Alacant exporta productes per valor de 4.676'6 milions d'euros, la qual cosa representa un descens en aquest període del 6%.

Per sectors, automoció ha concentrat el 27'7% de les exportacions amb un ascens del 6'5%; alimentació i begudes han concentrat el 18'5% de les vendes a l'exterior amb un lleuger descens de l'1'81%, mentre les semimanufactures no químiques representen el 14'2% de les exportacions valencianes i creixen un 4'1%. Els productes ceràmics experimenten un creixement del 5'1%.

Els productes químics, amb el 12'7% del total, creixen un 9'9%, i els béns d'equip experimenten un ascens del 5'6% mentre les manufactures de consum experimenten un descens del 7'9%. Destaca en aquest punt l'ascens de les exportacions de tèxtils i il·luminació amb un 6'3% i un 10'5% respectivament.

Per àrees geogràfiques, destaca l'ascens d'Europa enfront dels descensos experimentats a Amèrica, Àsia i Àfrica.

Alemanya és la primera destinació dels productes de la Comunitat Valenciana, amb 3.706'2 milions d'euros i un ascens de l'11'3%. Li segueix França, que experimenta un descens en aquest període, Regne Unit, amb ascens del 0'8% i Itàlia, amb un destacat augment del 13'8%.

Les exportacions amb destinació a Amèrica del Nord descendeixen un 13% mentre les dirigides a Amèrica Llatina creixen un 1'5%, amb un mercat xilé que mostra un creixement del 21%.

A Àsia, les dues principals destinacions dels productes de la Comunitat -Xina i Índia- mostren ascensos del 6'1% i del 4'4%, respectivament. En el continent africà, Algèria experimenta un ascens del 6%.

Destacats