La nova Llei de Benestar Animal establirà mesures per a aconseguir el "sacrifici zero"

El secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural destaca que el foment de les adopcions i l’esterilització figuren entre les mesures

Guardar

ley bienestar animal
ley bienestar animal

La futura llei per a la protecció i benestar dels animals de companyia, la posada de la qual a punt està ultimant la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, inclou una sèrie de mesures a través de l'aplicació de les quals es persegueix aconseguir l'objectiu de "sacrifici zero", és a dir, evitar l'eliminació d'animals abandonats o silvestres de l'àmbit urbà per motius merament aritmètics.

El secretari autonòmic d'Agricultura i Desenvolupament Rural de la Generalitat, Francisco Rodriguez Mulero, ha aprofitat la seua intervenció en el Congrés de Benestar dels Animals de Companyia i Convivència Ciutadana per a destacar que, a fi d'aconseguir el referit propòsit, el nou marc legislatiu "impulsarà l'esterilització, que tindrà caràcter obligatori en determinats casos, i l'adopció d'animals".

La futura llei per a garantir la protecció de les condicions de vida dels animals abasta diferents fronts d'actuació i inclou plans concrets per a erradicar el maltractament animal, promoure la tinença responsable, lluitar contra l'abandó, fomentar l'adopció, regular les condicions de venda i millorar la convivència ciutadana.

"D'aquesta manera -ha prosseguit Rodríguez Mulero- pretenem aconseguir un equilibri de les poblacions en gosseres municipals, centres d'acolliment o en les colònies felines urbanes a fi que l'eutanàsia només haja d'aplicar-se per motius humanitaris, de salut pública, de sanitat o de seguretat, però mai a causa de falta d'espai o creixement descontrolat del nombre d'exemplars".

La implicació dels ajuntaments serà decisiva en la implantació d'aquesta nova llei, ja que bona part de les responsabilitats i competències en la implementació de la mateixa recau en els òrgans de govern municipals. Per a facilitar les tasques, els municipis que no disposen de mitjans suficients podran subscriure acords i convenis de col·laboració amb ens supramunicipals, mancomunitats o diputacions provincials.

Per part seua, el director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Roger Llanes, qui també va participar en aquest congrés organitzat per Xarxa Valenciana Benestar Animals de Companyia, va afirmar que "mitjançant aquestes noves disposicions legals estem donant resposta a la preocupació cada vegada major que mostren els ciutadans per la cura i el benestar dels animals".

En aquest sentit, Llanes va agregar que "hem buscat un alt grau de consens amb totes aquelles entitats implicades d'una manera o un altre en aquestes qüestions perquè l'aspiració comuna que compartim no és una altra que la d'aconseguir una societat més justa, sensible i civilitzada".

Destacats