La Generalitat reforça el seu Pla d'Inspecció Ambiental

Guardar

Palau_generalitat
Palau_generalitat

El nou Pla d'Inspecció en matèria de Qualitat Ambiental i Prevenció contra el Canvi Climàtic de la Comunitat Valenciana 2016-2020 reforça l'activitat inspectora i s'adapta a la normativa vigent. De fet, per primera vegada en 12 anys, els tècnics de la Generalitat podran acudir acompanyats per una Entitat Col·laboradora de l'Administració (ECA) a realitzar in situ mesuraments a l'atmosfera amb aparells tècnics de control homologats.

Segons el secretari autonòmic de Medi ambient, Julià Álvaro, "la política de retallades en matèria de protecció ambiental duta a terme pels anteriors governs de la Generalitat, va impedir durant més d'una dècada que les inspeccions rutinàries d'emissions a l'atmosfera pogueren realitzar-se amb els mitjans necessaris. Convé assenyalar que les indústries que incompleixen la normativa d'emissions contaminants a l'atmosfera actuen de forma deslleial respecte a la resta d'empreses del sector, obtenint estalvis econòmics il·lícits en detriment d'aquelles que sí compleixen la normativa. Des de la Generalitat no anem a tolerar-ho i incrementarem les mesures de control", ha afirmat Álvaro.

"El Servei d'Inspecció Ambiental de la Generalitat és un dels més eficients si es té en compte els recursos que disposa i el volum de treball que desenvolupa de llarg a llarg del territori autonòmic. On a Catalunya hi ha 30 funcionaris d'inspecció, a la Comunitat Valenciana només disposem de 3", ha recordat el secretari autonòmic de Medi ambient. De forma addicional, aquest Servei ha sigut reforçat recentment amb un nou tècnic jurídic i la direcció general de Qualitat Ambiental ha traslladat ja a la de Pressupostos les corresponents peticions de reforç de personal vacant en Inspecció Ambiental, amb la dotació pressupostària aprovada per part de la Generalitat.

El nou Pla d'Inspecció Ambiental de la Comunitat Valenciana 2016-2020 li dóna, a més, un major enfocament preventiu a l'activitat inspectora, ja que l'engegada d'una planificació que incloga la realització d'inspeccions prefixades ha de suposar la reducció paral·lela de les inspeccions no prefixades relacionades amb la presentació de denúncies, accidents o incidents.

Referent a açò, s'han realitzat ja diverses actuacions d'aquest tipus en els termes municipals de l'Alcora (Castelló) o La Pobla de Vallbona (València), que es van mantenir en el temps a partir d'ara en aquests i en altres municipis de la Comunitat. Les noves actuacions d'aquest últim quadrimestre se centren principalment en la col·laboració i planificació juntament amb els municipis afectats tant del segellat d'espais degradats com d'aquelles instal·lacions que històricament han donat innombrables problemes en matèria mediambiental.

La conselleria pretén, d'aquesta manera, gràcies a les perquisicions investigadores i als antecedents que disposa, realitzar una planificació concreta de mesures a prendre per part de totes les administracions implicades per a la millora ambiental d'espais degradats. Municipis com Oriola (Alacant), Riba-roja de Túria (València), Alzira (València), l'Alcora (Castelló), La Pobla de Vallbona (València), Real (València), Torrent (València) i Sogorb (Castelló), entre altres, són alguns dels prioritaris que van entrar en aquesta nova planificació d'execució de mesures sobre el terreny relacionades amb millores mediambientals.

En aquest nou Pla d'Inspecció Ambiental s'inclouen novetats respecte a l'edició anterior 2013-2015 com l'actualització després de l'entrada en vigor de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats; l'aprovació del Reglament (UE) nº 660/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014 pel qual es modifica el reglament (CE) nº 1013/2006 relatiu als trasllats de residus, que fixa, a tot tardar l'1 de gener de 2017, per a establir un o més plans per a realitzar inspeccions.

En el nou pla hi ha una major definició de les activitats objecte d'aquest. En concret, s'ha introduït un apartat sobre instal·lacions registrades en l'inventari I-PRTR: per a aquelles indústries que no estant afectades per la Llei 16/2002, sí que estan obligades a la notificació de les seues emissions i transferència de residus, conforme al reglament I-PRTR; un altre sobre instal·lacions subjectes al comerç de drets d'emissió de gasos d'efecte hivernacle (GEI); sobre organitzacions inscrites en el sistema de gestió mediambiental EMAS i sobre instal·lacions que sol·liciten la convalidació d'inversions mediambientals.

Destacats