La Generalitat inicia el procediment d'urgència de la tramitació per a l'ampliació d'Elx Parc Empresarial

Guardar

Elx Parc Empresarial
Elx Parc Empresarial

La Conselleria de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori ha iniciat la tramitació pel procediment d'urgència de l'ampliació d'Elx Parc Empresarial, atenent a la sol·licitud de l'ajuntament d'esta localitat després dels requeriments concrets que demanden l'ampliació d'instal·lacions.

L'ampliació pel procediment d'urgència s'aplicarà en els sectors E-39 i E-40 del Pla General d'Elx, reduint amb això a la mitat els terminis establits pel procediment ordinari, en existir raons d'interés públic, tal com contempla la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques. Cal recordar que Elx Parc Empresarial es considerat un dels nodes d'activitat econòmica més importants de l'Estratègia Territorial de la Comunitat Valenciana.

Així es desprén de la resolució firmada per la consellera María José Salvador, que autoritza la petició d'ampliació d'este parc empresarial. La sol·licitud de l'ajuntament, a través de l'empresa pública PIMESA, es fonamenta en la necessitat d'incrementar l'oferta de sòl d'activitats econòmiques en este terme municipal, per a atendre els requeriments concrets de sòl industrial comanda per grans empreses, ja assentades en el municipi d'Elx, i que sol·liciten urgentment més superfície per a ampliar les seues instal·lacions, la qual cosa generarà nous llocs de treball directes i indirectes.

Cal tindre en compte que l'ampliació d'Elx Parc Empresarial té un elevat interés estratègic per a la Comunitat per l'efecte que té en els sectors econòmics locals, comarcals i regionals. També per la seua imatge de marca en tractar-se d'un parc industrial i logístic d'alta qualitat, en ell es troben firmes empresarials innovadores i de reconegut prestigi. A més, el binomi indústria-logística està perfectament representat en este parc empresarial.

Destacats