La Generalitat convoca 163 places en les residències d'estudiants de l'IVAJ per al curs 2016-17

Guardar

La Generalitat, a través de l'Institut Valencià de la Joventut, ha convocat un total de 163 places en les seves residències juvenils d'Alacant, Castelló i Benicarló per a joves estudiants durant el curs acadèmic 2016-2017.

Aquesta convocatòria es realitza amb la finalitat d'afavorir les possibilitats d'allotjament i manutenció dels joves que, per raó d'estudis, han de desplaçar-se fora del seu domicili habitual i residir durant tot l'any acadèmic en la localitat on van a cursar els seus estudis.

Per al proper curs 2016-17, la residència juvenil universitària La Florida d'Alacant ofereix un total de 100 places, totes elles en habitacions individuals; la residència juvenil Mare de Déu del Lledó de Castelló ofereix 33 places, 9 individuals i 24 dobles, i la residència Sant Crist del Mar de Benicarló, 30 places en habitacions dobles.

A les bases publicades en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), s'estableix que podran ser beneficiaris d'aquestes places els estudiants que cursin estudis conduents a títols oficials impartits per les universitats de la Comunitat Valenciana; els estudiants que cursin cicles formatius o ensenyaments artístics, ensenyament secundari, batxillerat o estudis universitaris i els estudiants estrangers que participin en accions de programes europeus o altres programes de cooperació internacional.

El programa ofert de residències estudiantils inclou allotjament i pensió alimentosa completa. La pensió alimentosa completa consistirà en desdejuni, menjar i sopar. L'allotjament es realitzarà d'acord amb les condicions particulars de cada residència.

A l'efecte de la present convocatòria, tant per als estudis universitaris com pels no universitaris, es considerarà curs acadèmic lectiu el que, al seu moment, fixin la universitat corresponent i la conselleria competent en matèria d'educació. Així mateix la plaça que s'obtingui s'estendrà fins a la finalització dels estudis oficials.

Les persones que sol·licitin una plaça en alguna de les residències juvenils objecte d'aquesta convocatòria hauran de tenir una edat compresa entre els 14 i 30 anys, tots dos inclosos, en finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

Els models de sol·licituds es facilitaran en els serveis centrals de l'IVAJ a València, en les seves unitats territorials a Alacant i Castelló, en les pròpies residències juvenils i a la web de l'IVAJ.

Les sol·licituds podran presentar-se, fins al 18 de juliol, en el registre de l'Institut Valencià de la Joventut, en els de les unitats territorials de l'IVAJ.GVA JOVE d'Alacant o Castelló, en les pròpies residències juvenils o en qualsevol dels procediments administratius establerts.

Arxivat a:

Destacats