La Comunitat Valenciana depura 431 hectòmetres cúbics d'aigua residual en 2015

Guardar

agua residual
agua residual

La Comunitat Valenciana va depurar un total de 431 hectòmetres cúbics d'aigües residuals en 2015, segons les dades de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (EPSAR) , adscrita a la conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenrotllament Rural.

D'esta quantitat, el 31% (133 hectòmetres cúbics) va ser presa directament de la planta depuradora per a ser reutilitzada, el 28% (122 hectòmetres cúbics) es va reincorporar als llits naturals i el 41% (176 hectòmetres cúbics) va ser abocada al mar.

Per usos, la reutilització per a fins agrícoles va ser la dominant, aconseguint el 97% del total. Des de l'òptica territorial, la reutilització es va concentrar en les províncies d'Alacant (42% del total) i de València (56% del total) , sent mínima en la de Castelló, a penes un 2%.

En la Comunitat Valenciana existeixen en l'actualitat 478 estacions depuradores d'aigües residuals en funcionament.

El rendiment obtingut en l'eliminació de DBO5, el paràmetre més significatiu que mesura la contaminació de tipus orgànic, la que es produeix en les llars, és ara del 96%, molt superior al 80% que s'obtenia l'any 1993.

Noves depuradores en marxa

Dels 542 municipis amb què compte la Comunitat Valenciana, en l'actualitat únicament 33 no tenen depuradora, tots ells de menys de 500 habitants. En total sumen una població d'uns 3.200 habitants enfront d'una població total per a la Comunitat Valenciana de més de 5 milions d'habitants.

En la província de València, l'EPSAR ha inclòs en el seu pla d'obres de l'any 2016 la redacció dels projectes per a tots els municipis de la província de València que actualment no tenen depuradora, que són 12.

A este respecte, l'obra de la nova EDAR de Bellús està actualment en fase de construcció, i està previst licitar abans de finalitzar l'any l'obra de la nova EDAR de Ràfol de Salem.

Destacats