Els 3.000 alumnes dels 47 Centres d'Educació Especial tindran aquest curs escolar un professional d'infermeria de referència

Guardar

Centro de Educación Especial
Centro de Educación Especial

Els 3.080 alumnes dels Centres d'Educació Escolar (CEE) sostinguts amb fons públics valencians seran atesos al llarg del present curs escolar per professionals d'infermeria que vetlaran per la salut dels menors que assisteixen a aquests centres educatius.

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, i el conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, han mantingut una trobada amb els professionals d'infermeria de la xarxa pública valenciana que han sigut assignats com a referents per a l'atenció dels alumnes amb malalties cròniques en els 47 centres d'educació especial de la Comunitat Valenciana.

Per primera vegada, d'aquesta manera hi haurà un professional assignat de manera estable i fixa a cada un d'aquests centres que serà el responsable de l'atenció dels menors, la qual cosa afavorirà la continuïtat de les cures.

La col·laboració entre les conselleries de Sanitat i Educació permetrà la integració dels professionals sanitaris en l'estructura dels centres educatius, la qual cosa suposarà una millora de l'atenció que reben els menors amb necessitats especials que acudeixen als CEE.

Aquesta col·laboració es traduirà, a més, en la introducció dels sistemes informàtics de la Conselleria de Sanitat, en aquest cas la plataforma Abucasis d'atenció primària, en els centres educatius per a permetre l'accés a la història clínica del menor per part dels professionals sanitaris. També la integració dels professionals sanitaris en l'equip del centre educatiu per a realitzar un abordatge conjunt de les necessitats dels alumnes.

La consellera Montón ha ressaltat "el compromís del Consell amb la infància en l'àmbit escolar mitjançant la promoció de la salut escolar i l'atenció sanitària específica als alumnes dels centres d'educació especial per les seues característiques de vulnerabilitat", i ha afegit que amb aquesta decisió "s'atén l'article 59 de la Llei 10/2014, de Salut de la Comunitat Valenciana, i es posa de manifest la coordinació entre les Conselleries implicades en el tema".

Per la seua banda, el conseller Marzà ha destacat "la necessitat d'abordar aquest tema, oblidat per l'antic Govern, i l'interés de la Generalitat per fer efectiu el benestar de les persones en casos com aquest, d'atenció a l'alumnat d'educació especial", i ha afegit: "El bon treball en equip dóna resultats molt beneficiosos per a dos pilars de la nostra societat, com són la sanitat i l'educació".

Durant la trobada amb els professionals d'Infermeria a la seu de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a la qual també han assistit els 23 responsables d'infermeria en atenció primària dels departaments de salut de la Comunitat, Montón i Marzà han expressat el seu reconeixement i suport als infermers i infermeres assignats als CEE. Així mateix, han destacat el rellevant paper que presta el personal d'infermeria en l'àmbit sanitari.

Per províncies, 7 dels CEE es troben a la província de Castelló, 24 a la província de València i 16 a Alacant. Pel que fa a alumnes de CEE, 999 són de la província d'Alacant, 327 de la província de Castelló i 1.754 de la província de València.

A més de necessitats educatives especials, els alumnes dels CEE presenten problemes de salut crònics, malalties de baixa prevalença (conegudes com a malalties rares) o discapacitats (epilèpsia, paràlisi cerebral, síndrome de Down, problemes psicomotors greus, traqueotomia...) que requereixen cures d'infermeria específiques i una supervisió especialment estreta del seu estat de salut, l'administració de medicació oral o per sonda nasogàstrica, entre altres.

Per això, les funcions de les infermeres i infermers assignats als centres d'educació especial fan referència a aspectes com ara l'assistència sanitària i l'aplicació de tractament i activitats de rehabilitació, però també al desenvolupament de programes de salut (vacunacions, salut bucodental), activitats d'informació i educació per a la salut o col·laboració amb els pares per al millor control dels problemes crònics dels alumnes.

Destacats