El TSJCV anul·la sentència que condemnava a Sanitat per l'absència d'EPI i requereix a CESM que concrete els danys

Guardar

epi
epi

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anul·lat la sentència dictada per un Jutjat social d'Alacant, que va condemnar a la Conselleria de Sanitat per l'absència d'Equips de Protecció Individual (EPI) als metges en la primera ona de covid.

La sala, que no entra en el fons de l'assumpte, ha decretat la nul·litat de les actuacions i ordenat retrotraure el procediment al moment de l'admissió a tràmit de la demanda de CESM, que va promoure aquest procés, a fi que el Jutjat social requerisca al sindicat perquè "concrete la seua demanda, identificant i quantificant els danys i perjudicis concrets reclamats tant pel sindicat demandant com per cadascun dels treballadors en el nom i l'interés dels quals actua".

Així figura en sentència dictada per la Sala social del TSJCV en el qual estima en part els recursos interposats per la Conselleria de Sanitat i el CESM contra la sentència de primera instància i l'acte posterior d'aclariment dictats pel Jutjat social número 5 d'Alacant.

El jutjat va considerar que Sanitat havia incomplit la normativa de prevenció de riscos laborals i generat un greu risc a la seguretat i salut dels facultatius sanitaris de la província d'Alacant i li va condemnar a subministrar i proveir d'EPI necessaris. Així mateix, va obrir la via als sanitaris afectats perquè acudiren a la jurisdicció contenciosa administrativa per a instar la responsabilitat patrimonial generada per un funcionament anormal de l'Administració Estat-CCAA.

No obstant això, l'alt tribunal declara nul·la la sentència i l'acte d'aclariment, així com totes les actuacions practicades en el procediment des del moment de l'admissió de la demanda, en entendre que el procés "no degué reconduir-se als tràmits del procés de conflicte col·lectiu", ja que "exigeix uns requisits específics de legitimació que difícilment podia acreditar la part actora que no va formular cap demanda de conflicte col·lectiu", sinó que estem davant "una demanda plural".

En eixe sentit, argumenta que com "la sentència d'instància, entenent que estem davant una demanda de conflicte col·lectiu, no ha identificat les circumstàncies concretes dels treballadors en interés dels quals actua el sindicat i els incompliments concrets en matèria de prevenció de riscos laborals comeses" per la Conselleria de Sanitat respecte d'aqueixos empleats "no resulta possible a través d'aquest recurs quasi extraordinari i d'objecte limitat poder resoldre sobre les qüestions plantejades".

Per això, a més d'anul·lar la sentència, acorda que es reposen les actuacions al moment de l'admissió perquè es requerisca a CESM que en el termini de quatre dies "concrete la seua demanda identificant i quantificant els danys i perjudicis concrets reclamats tant pel sindicat demandant com per cadascun dels treballadors en el nom i l'interés dels quals actua".

Una vegada complit aquest tràmit, el procediment haurà de seguir els llits legals fins al dictat, si és procedent, d'una nova sentència pel jutjat d'Alacant. La resolució, en declarar la nul·litat de les actuacions, no entra a conéixer els altres motius de recurs formulats per les parts i que es refereixen al fons de l'assumpte.

"ES VAN HAVER DE PROVEIR DE QUALSEVOL MANERA"

Sobre aquest tema, CESM, en un comunicat, ha recordat que els metges "van haver de fer front a la pandèmia de la covid-19, durant els mesos de març a maig de 2020, sense cap mena de protecció" i que es "van haver de proveir de qualsevol manera i forma per a atendre els pacients".

"Tots recordem com se'ls negaven les mascaretes, els bussos, les ulleres protectores o els guants i com van haver de fabricar-los amb bosses de fem o acceptar mascaretes casolanes sense homologar amb el que van ser sotmesos a una pressió addicional en haver d'atendre els pacients sense cap mena de protecció, posant en risc la seua vida i la de les seues famílies", ha assenyalat.

Per això, ha mostrat la seua satisfacció perquè la justícia valenciana "reconega el dret dels metges a ser compensats pel seu treball en les condicions impròpies del nostre país, i al seu torn que la Conselleria de Sanitat siga declarada culpable de la nefasta gestió que tots vam patir, i que esperem no es torne a repetir".

En eixe sentit, ha recalcat que "continuarà reclamant i exigint el compliment del dret que els metges tenen a fer el seu treball amb protecció de la seua seguretat, salut i integritat personal, en definitiva, amb la protecció deguda que al seu torn és la dels ciutadans als quals atenen".

Arxivat a:

Destacats