El TSJ inadmet un recurs d'Antifrau contra la sentència que insta a informar sobre les ajudes a Francis Puig

Guardar

joan llinares antifraude
joan llinares antifraude
El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha inadmés el recurs de cassació autonòmica que va interposar l'Agència Antifrau contra una sentència prèvia que va reconéixer el dret de la portaveu parlamentària del PP en Les Corts, Eva Ortiz, a accedir a la documentació sol·licitada relativa a les subvencions públiques atorgades a empreses vinculades a Francis Puig.Així es desprén d'un acte datat el passat 28 de juny i consultat per Europa Press. La resolució de la Secció Admissió de la Sala Especial del Contenciós Administratiu, contra la qual no cap recurs, arriba després de la sentència de 4 de juny de 2020 de la Secció Quarta que va donar la raó a la representant 'popular' --que havia demanat a l'Agència Antifrau la documentació referent a les ajudes concedides a mercantils vinculades a Francis Puig, germà del president de la Generalitat, Ximo Puig-- i del rebuig del Tribunal Suprem a un altre recurs presentat per l'agència que dirigeix Joan Llinares.Ara, el TSJ inadmet el recurs que va interposar Antifrau --al·legant que la sentència recorreguda incorria en infracció de normes de la Comunitat Valenciana-- en considerar que "no pot dir-se que existisca interés en la formació de jurisprudència".Així mateix, es refereix als arguments esgrimits per l'Agència respecte a què la sentència impugnada pot contradir el que es disposa en altres resolucions judicials anteriors.No obstant això, l'acte raona que "una atenta mirada a aquestes sentències no permet aconseguir la conclusió de la recurrent, perquè no s'aprecia cap contradicció en la mesura en què, si bé totes elles versen sobre el dret a la informació i la correlativa afectació al dret fonamental de l'article 23 de la CE, en cadascuna d'elles els supòsits d'informació sol·licitada són diferents, sense que en cap dels casos referits se sol·licite informació a l'ara recurrent".

"CAP CONTRADICCIÓ"

Afig que són "suposats casuístics que han de ser objecte d'estudi individualitzat i sense que la resposta donada en cap d'ells puga ser aplicable a l'altre, per la qual cosa cap contradicció pot deduir-se entre les diferents sentències i sense que tampoc, en cap d'ells, s'apliquen les normes autonòmiques invocades per la recurrent".Per tot això, resol declarar la inadmissió del recurs de cassació preparat per Antifrau i li imposa el pagament de costes per una quantia de 400 euros.

Arxivat a:

Destacats