El Govern concedeix 319 permisos de residència i treball a estrangeres víctimes de violència masclista en la Comunitat

Guardar

violencia genero ep
violencia genero ep

El Govern ha concedit un total de 319 autoritzacions administratives de residència i treball per circumstàncies excepcionals a dones estrangeres víctimes de la violència masclista en la Comunitat Valenciana, amb dades fins al 31 d'octubre, la qual cosa suposa el 15,8% del total nacional.

Així ho ha explicat la delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, segons les dades de l'últim butlletí estadístic publicat per la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere.

Per províncies, a Alacant s'han atés 132 peticions, a Castelló 46 i a València 141, ha precisat la Delegació del Gobienro en un comunicat.

L'actual legislació recull que es podran concedir aquest tipus d'autoritzacions a les dones estrangeres víctimes de violència de gènere que es troben a Espanya en situació irregular en el moment d'interposar la denúncia.

Els permisos excepcionals es concedeixen a partir del moment en què s'haguera dictat una ordre de protecció a favor de la víctima o, en defecte d'això, informe del Ministeri Fiscal que indique l'existència d'indicis de violència de gènere.

D'altra banda, els fills i filles menors d'edat o amb discapacitat que es troben a Espanya en aqueix moment també podran obtenir autorització de residència o de residència i treball en el supòsit de ser majors de setze anys.

Després de conéixer les dades, Calero ha recordat que diverses organitzacions internacionals han advertit que les dones estrangeres a Espanya estan sobreexposasses al risc de patir violència de gènere. A més, ha subratllat "el compromís ferm i decidit del Govern d'Espanya en la lluita contra la violència masclista".

En aquest sentit, la delegada ha insistit que "les polítiques d'igualtat i de lluita contra la violència masclista han sigut i són un dels pilars fonamentals d'aquest Govern que aposta pel feminisme com el gran canal de desenvolupament de la democràcia del segle XXI".

GUIA PER A DONES MIGRANTS

La Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana ha creat recentment un grup de treball per a elaborar una guia que pretén ser un acostament a la realitat de la violència de gènere quan les víctimes siguen dones migrants.

L'objectiu d'aquest projecte, en el qual col·laboraran diverses institucions públiques i privades, és identificar aspectes claus a millorar i plantejar accions concretes per a aprofitar els recursos que ofereix el Govern d'Espanya.

La guia estarà editada durant el primer trimestre de 2021 i recollirà, "amb un llenguatge senzill i rigorós", la informació necessària perquè la població estrangera tinga coneixement de tots els drets que assisteixen a les víctimes, les polítiques i serveis de prevenció i atenció, així com els factors que condicionen el seu acostament als dispositius i la labor del personal d'atenció a la violència de gènere.

Entre els aspectes que es pretenen reforçar destaca la millora dels processos d'informació per a arribar a totes les dones migrants. La guia s'adaptarà a les diferents circumstàncies de la població estrangera i evitarà que la informació siga excessiva o que genere falses expectatives.

La guia serà un instrument útil perquè les víctimes sàpien on acudir, quins són els seus drets i quins són els recursos que les administracions posen a la seua disposició.

Calero ha detallat que la publicació de la Delegació del Govern es distribuirà en espais públics, llocs de culte, consolats, comissàries o ambaixades situades en les tres províncies.

Destacats