El Consell implanta la reducció de la jornada laboral per a les víctimes de violència de gènere

Guardar

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques ha iniciat l'aplicació de les mesures previstes a l'acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del personal funcionarial, estatutari i laboral de la Generalitat signat el passat 9 de juny amb la implantació de "la reducció d'un terç de la jornada sense reducció d'havers o bé d'un 50 per cent de la jornada, amb reducció d'havers corresponent a la diferència entre el terç i la meitat d'aquella, per a les empleades víctimes de violència de gènere, prèvia acreditació de la situació de violència exercida sobre elles durant el temps que els serveis socials o de salut, segons procedisca, acrediten".

Segons la directora general de Funció Pública, Eva Coscollà, "els poders públics no poden ni deuen ser aliens a la violència de gènere, que constitueix un dels atacs més flagrants als drets fonamentals com la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no discriminació".

En eixe sentit, Coscollà ha explicat que "la resposta global necessària a la violència masclista ha d'incloure l'adopció de mesures per a ajudar a fer més efectiva la seua protecció i que els permeta compatibilitzar la seua vida professional amb l'especial problemàtica personal en la qual es troben".

Aquesta mesura està vigent des del passat dia 25 de juny després de la publicació el dia anterior en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de l'Acord de 17 de juny de 2016, del Consell, de ratificació del pacte de legislatura rubricat amb els sindicats UGT, CCOO, Intersindical Valenciana i FSES al sí de la Mesa General de Negociació.

Ampliació del permís de paternitat a sis setmanes

Per altra banda, amb l'objectiu d'aprofundir en la conciliació entre el compromís laboral, les responsabilitats familiars i la vida personal, l'acord de legislatura també inclou "l'ampliació a sis setmanes la durada del permís de paternitat pel naixement, acolliment o adopció d'un fill o una filla, que disfrutarà el pare a partir de la data de naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció".

Al mateix temps, l'acord també es preveu la posada en marxa d'un pla pilot per a estudiar la idoneïtat dels permisos iguals i intransferibles per naixement, acolliment i adopció, seguint l'experiència de l'Ajuntament de Rejkjavik (Islàndia) de l'any 1997.

L'acord de legislatura també estableix un permís retribuït, a partir del primer dia de la setmana 37 d'embaràs i fins la data del part, a gaudir per les funcionàries en estat de gestació. Cas de gestació múltiple, aquest permís podrà iniciar-se el primer dia de la setmana 35 d'embaràs, fins la data del part.

La Direcció General de Funció Pública ha emés la Circular 2/2016, de 29 de juny, per a informar a totes les conselleries que, de conformitat amb l'acord com les forces sindicals, el contingut de les mesures ressenyades anteriorment és directament aplicable des del passat 25 de juny.

Destacats