El Consell autoritza la contractació del manteniment de les carreteres de la província de València per més de 98,1 milions d'euros

Els treballs objecte de licitació tenen un termini d'execució de 48 mesos i abasten el període 2021-2025

Guardar

Carretera coches trafico Eduardo Parra EP
Carretera coches trafico Eduardo Parra EP
El Consell ha acordat autoritzar la contractació d'obres per lots de conservació, adequació i manteniment de les infraestructures de transport de la Generalitat a la província de València per al període 2021-2025, amb un pressupost de licitació de 78.512.396,69 euros, sent el valor estimat del contracte de 98.140.495,87 euros, totes dues quantitats IVA exclòs.Els treballs objecte de licitació tenen un termini d'execució de 48 mesos. L'obra es divideix en tres lots, corresponents a les zones València Nord, València Centre i València Sud, amb un import base de licitació, respectivament, de 25.619.834,71 euros, 27.272.727,27 euros i 25.619.834,71 euros (IVA exclòs), que es dividirà en les corresponents anualitats pressupostàries.El contracte contempla la realització del conjunt d'activitats necessàries per a aconseguir el manteniment dels nivells de servei d'aquestes infraestructures de transport i la seua adequació a les situacions i exigències de la societat.Així mateix, des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat es considera necessari per al compliment dels objectius de la Generalitat d'assegurar l'adequada conservació de les infraestructures al servei de la mobilitat en el seu àmbit competencial.

Arxivat a:

Destacats