El Consell autoritza l'extinció de la Fundació Jaume II el Just

Guardar

jaume-ii-el-just
jaume-ii-el-just

La Fundació, que es va constituir el 30 de juny de 1999, ha tingut com a objectiu la recuperació, potenciació, posada en ús i divulgació del patrimoni històric valencià, en particular, el reial monestir de Santa Maria de la Valldigna.

No obstant això, en l'actual context econòmic, es considera oportú procedir a l'extinció de la fundació, i canalitzar les actuacions encaminades a continuar impulsant el valor del monestir de Simat de la Valldigna mitjançant activitats realitzades per la Generalitat, a través de Cultura.

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport s'encarregarà de l'execució de l'acord i durà a terme les mesures necessàries per a impulsar i culminar el procés d'extinció de la Fundació.

És important recordar que durant els anys d'activitat de la Fundació, la Generalitat, com a membre del patronat, ha contribuït de manera activa en les activitats realitzades i ha finançat, quasi íntegrament, les actuacions d'inversió i divulgació que s'han dut a terme.

Destacats