Educació incrementa en un 62% els beneficiaris de les beques universitàries de no-abandonament

Guardar

Conselleria_d'Educació_de_la_Generalitat_Valenciana (1)
Conselleria_d'Educació_de_la_Generalitat_Valenciana (1)

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha resolt concedir un total de 175 beques de no-abandonament per a l'alumnat de les universitats públiques valencianes al qual li queda un màxim de 24 crèdits per a finalitzar els seus estudis universitaris.

La conselleria destinarà a aquestes beques del curs acadèmic 2016-2017 un total de 120.906 euros, amb els quals es pretén contribuir que l'alumnat amb dificultats econòmiques puga finalitzar els seus estudis a partir de la tercera matrícula i successives. De l'import total destinat, 74.407 euros correspon a compensació de taxes de terceres matrícules i 46.499 euros a taxes de quartes matrícules.

En concret, dels 175 beneficiaris de les beques, 73 realitzen els seus estudis a la Universitat Politècnica de València, 35 a la Universitat d'Alacant, 32 a la Universitat de València, 24 a la Universitat Jaume I, i 11 a la Universitat Miguel Hernández. L'import que concedeix la Conselleria a aquestes universitats en concepte de compensació de taxes de l'alumnat beneficiari de les beques es distribueix de la manera següent: 47.420 euros per a la Universitat Politècnica de València, 38.057 euros per a la Universitat de València, 26.211 euros per a la Universitat d'Alacant, 7.621 euros per a la Universitat Miguel Hernández, i 1.595 euros per a la Universitat Jaume I.

Cal destacar que aquest és el segon any que la Conselleria d'Educació concedeix aquest tipus d'ajudes, i que s'ha duplicat la quantia destinada passant dels 61.608 euros concedits en el curs 2015-2016 als 120.906 euros del curs 2016-2017. Això també ha suposat incrementar en un 62% el nombre de beneficiaris, passant dels 108 de l'any passat als 175 alumnes becats enguany.

Cal recordar que l'exempció de les taxes s'aconsegueix únicament amb les assignatures o crèdits que s'haja matriculat la persona sol·licitant-la en el curs 2016-2017 en una única titulació i especialitat. Com a principal novetat per a aquesta convocatòria, s'ha ampliat el nombre màxim de crèdits a cobrir en tercera o successives matrícules, passant de 18 a 24 crèdits. D'altra banda, no formen part de la beca de matrícula, aquells crèdits que excedisquen el mínim necessari per a obtenir la titulació de què es tracte, ni preus especials que es meriten com a conseqüència de convalidacions, reconeixement o adaptacions d'estudis, assignatures o crèdits.

Destacats