Educació analitza 207 propostes de modificació de jornada escolar i autoritza a 70 centres a continuar amb la segona fase del procés

Guardar

La Conselleria d'Educació, Recerca, Cultura i Esport, a través, de la direcció general de Política Educativa, ha analitzat 207 propostes dels centres educatius que s'han acollit al procés d'autorització d'un Pla Específic d'Organització de la Jornada Escolar per a segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial.

En total han estat 329 els centres que han presentat projectes sol·licitant un canvi de jornada escolar, dels quals 262 corresponen a la província d'Alacant, 15 a la de Castelló i 52 a la de València.

De les 207 propostes estudiades, la Conselleria ha autoritzat a 70 centres a continuar amb la segona fase del procés, que tindrà lloc en el mes de setembre, quan es realitzarà el procés de consulta a les famílies que votaran si volen o no un canvi en la jornada escolar.

Així mateix, la Conselleria ha denegat 6 dels projectes analitzats, per no complir amb els requisits exigits i ha demanat a 131 centres que completen o esmenen la informació que han aportat. Per a això, els centres públics disposaran de 7 dies hàbils i els centres concertats de 10, a explicar des del dia de la notificació per part de l'administració.

Dels 70 projectes acceptats, 68 corresponen a la província d'Alacant i 2 a la de València i de les propostes denegades, 4 corresponen a la província d'Alacant, 1 a la de Castelló i 1 a la de València.

A més, del total dels 131 projectes remesos pels centres i que estan pendent de completar documentació, 128 corresponen a la província d'Alacant i 3 a la de Castelló.

La Conselleria d'Educació té previst finalitzar aquesta setmana el procés d'avaluació de les 122 propostes que estan pendents d'anàlisis.

Fases del procés de sol·licitud de modificació de jornada escolar

Cal recordar que el procediment es va iniciar amb les sol·licituds remeses pels centres a les diferents direccions territorials. Posteriorment, s'han realitzat els informes de la Inspecció que han estat remesos per la Direcció territorial, al costat de la resta de documentació, a la direcció general de Política Educativa de la Conselleria.

Aquesta adreça ha anat informant els centres educatius, a través d'una resolució, de l'autorització o no per iniciar el procés de consulta a les famílies. En aquests moments encara no ha conclòs la fase d'avaluació per part de la direcció general.

Una vegada conclosa aquesta fase i remeses totes les resolucions, els centres podran publicar el cens provisional fins al 8 de setembre i procedir a informar a les famílies sobre la celebració de la consulta. De manera extraordinària, en aquelles poblacions en què el dia 8 siga festiu, el termini es prorroga fins a l'endemà lectiu. La publicació del cens definitiu es produirà 48 hores després de la publicació del cens provisional.

Finalment, la consulta se celebrarà en tots els centres el dia 15 de setembre. Durant l'endemà es remetran els resultats de l'escrutini de la consulta a les famílies a la direcció general de Política Educativa.

Una vegada enviats els resultats de la consulta a la conselleria, el director general de Política Educativa dictarà, entre el 19 i el 23 de setembre, l'autorització definitiva perquè cadascun dels centres educatius aplicació el Pla Específic d'Organització de la Jornada Escolar que ha presentat. Les modificacions es podran engegar a partir d'octubre, i coincidiran amb el canvi de l'horari habitual de tot el curs.

L'autorització definitiva s'estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s'ajusten a les millores previstes en el pla. L'avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l'alumnat.

Destacats