Cultura celebra a Alacant les primeres jornades de protecció de patrimoni per a agents mediambientals

Guardar

Mediomabiental
Mediomabiental

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, en coordinació amb la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, desenvolupa a Alacant unes jornades divulgatives de protecció de patrimoni i béns d'interés cultural dirigides als agents mediambientals de la província.

Les jornades d'informació s'imparteixen dimarts i dimecres d'aquesta setmana a aquest col·lectiu destinat a la protecció i conservació de la naturalesa. Són les primeres jornades que es realitzen i han estés una gran acceptació, ja que assisteixen tots els agents en distints torns.

L'objectiu és que els agents coneguen en profunditat diferents aspectes legislatius relacionats amb la Llei de Patrimoni Cultural, així com la ubicació dels espais patrimonials protegits més importants i les eines de consulta per a conéixer la situació i l'estat de conservació en què es troben.

Les ponències són impartides pels tècnics de la direcció general de Cultura i Patrimoni i pels agents de la Policia autonòmica dedicada a l'atenció i vigilància del patrimoni cultural.

S'abordarà la regulació del patrimoni cultural en l'ordenament jurídic espanyol i les classes de béns i figures de protecció en el patrimoni cultural valencià; els tipus i la gestió del patrimoni arquitectònic, etnològic, paleontològic i subaquàtic; el patrimoni moble i de museus, així com els moviments de fons de museus i béns mobles.

Destacats