Colomer destaca que durant el primer any al capdavant de Turisme 'hem establit les bases del nou model turístic que volem per a la Comunitat Valenciana'

Guardar

Playa_del_Pinar_Castellon-2
Playa_del_Pinar_Castellon-2

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer ha realitzat un balanç del primer any que porta al capdavant de l'Agència Valenciana del Turisme i ha resumit les grans línies que inspiraran la regulació de la política turística al llarg d'aquesta legislatura.

Francesc Colomer ha destacat que durant el primer any al capdavant de Turisme "hem assegut les bases del nou model turístic que volem per a la Comunitat Valenciana".

Així, ha destacat que en el nou model turístic "hem d'impulsar la singularitat, l'hospitalitat, l'aposta per nous productes turístics, la governança col·laborativa, sense oblidar el nostre objectiu prioritari que és desestacionalitzar i rendibilitzar el sector turístic a la Comunitat Valenciana".

En aquesta línia, el responsable de Turisme ha posat l'accent que la nova política turística de la Generalitat Valenciana s'orienta des de tres grans eixos estratègics, "incrementar la rendibilitat del sector des de la diversificació de productes i la desestacionalització, vertebrar el territori des d'una nova concepció de l'espai turístic, i millorar la imatge reputacional de la Comunitat Valenciana".

Colomer ha declarat que per a aconseguir aquests objectius "des de l'Agència Valenciana del Turisme ens hem posat a treballar durant aquest primer any en diferents línies de treball que abasten projectes fins a final de legislatura".

El secretari autonòmic ha explicat que una de les línies de treball és "establir un nou marc normatiu per a una nova política turística". En aquesta línia s'està treballant en la tramitació d'una nova llei autonòmica de 'Turisme, oci i hospitalitat'; en elaboració d'un Llibre Blanc de Turisme; així com en la incorporació de criteris d'orientació turística en la gestió de resta de departaments del Consell a través de la Comissió Interdepartamental de Turisme.

Aposta per una "governança col·laborativa"

Així mateix, Colomer ha assenyalat que "un altre dels objectius prioritaris és potenciar la política turística des de la governança col·laborativa i, mostra d'açò, és l'aprovació del nou decret de coordinació de les diputacions en matèria turística amb l'objectiu de dotar de major eficiència a les polítiques públiques de foment i promoció del turisme en el nostre territori".

Per al responsable de Turisme del Consell, "és imprescindible apostar per una governança col·laborativa, per conjuminar esforços", per la qual cosa ha apuntat que "és temps de coordinació, d'establir estratègies i de compartir camins". Colomer ha recordat que des que va prendre possessió del seu càrrec fa un any "des de l'Agència Valenciana del Turisme hem mantingut un diàleg permanent amb les associacions turístiques, amb representants d'entitats locals, alcaldes, comunitat educativa i experts en diverses matèries relacionades amb el turisme amb l'objectiu de conjuminar esforços i col·laborar a favor del nostre turisme".

A més, ha posat l'accent en els "més de 50 convenis de col·laboració turística que hem signat amb diferents associacions, universitats, fundacions, municipis i diputacions".

Impuls a la intel·ligència turística i a la formació i competitivitat empresarial

El responsable de Turisme ha subratllat també l'aposta pel coneixement, la innovació i el capital humà. "Hem de treballar per a crear un ecosistema d'avantguarda, perquè invertir en coneixement i en capital humà sempre retorna a la societat", ha remarcat.

En aquest sentit, Colomer ha recordat que, com a mostra de la importància per la formació i innovació i la vertebració de territoris, la Generalitat ja ha iniciat l'engegada d'un centre de formació i innovació d'interior que té l'objectiu de "convertir-se en una incubadora de formació i en un mecanisme d'acceleració d'empreses".

Un altre dels programes que s'han engegat durant aquest primer any de legislatura ha sigut el Programa Accetur d'accelerador d'empreses "que amplia el marc estratègic de la Xarxa de CdT en la seua aposta per la professionalització i excel·lència del capital humà", ha afegit Colomer.

Així mateix, ha explicat que un altre dels objectius de la Generalitat és impulsar un clúster que integra a Invat.tur, la Xarxa de CDTs, els centres de recerca universitaris i les Cambres de comerç per a qualificar el producte amb l'objectiu de cercar la diferenciació enfront de l'estandardització.

Promoció turística i nou enfocament de productes turístics

Francesc Colomer que el govern de la Generalitat "pretén donar impuls a la reputació de la Comunitat Valenciana a través del disseny d'una campanya de promoció turística basada en el que som, amb la qual convidem als viatgers a gaudir del Mediterrani en viu".

A més, respecte a la promoció en fires turístiques, ha explicat que "s'ha intensificat la cooperació amb Turespaña en l'àmbit de la promoció turística i tancarem l'any amb presència en més de 45 certàmens turístics i 210 actuacions directes en comprats emissors de turistes feia les nostres destinacions".

D'altra banda, Francesc Colomer ha ressaltat que en aquesta nova etapa "des de l'Agència Valenciana del Turisme donarem un nou enfocament als productes turístics, on tindrem visibilitat alguns segments que anteriorment no la tenien, com el turisme senyor, cultural, esportiu o el turisme LGBT".

"Volem exhibir el millor vessant de la nostra oferta turística, la que ens ha de posicionar com una destinació oberta, plural, accessible, singular i, sobretot, amb uns valors que estan molt lluny de la imatge amb la qual se'ns ha relacionat en els últims anys", ha volgut destacar Colomer.

A més de treballar i donar visibilitat a segments turístics, Colomer ha destacat que "estem donant un nou impuls al binomi cultura i turisme a través d'iniciatives com la Taula de Turisme Cultural, el projecte 'València ciutat de la Seda 2016' o els actes organitzats enguany amb motiu del 20 aniversari de la declaració de la llotja com a patrimoni de la humanitat de la UNESCO".

Francesc Colomer ha destacat que "l'aposta pel turisme cultural forma part de l'estratègia de legislatura" i ha assenyalat que "el turisme cultural ens posiciona en un mercat amb un poder adquisitiu rellevant, amb capacitat de generar impacte econòmic en el sector turístic". Per açò, ha destacat que des de la Generalitat "hem volgut coordinar el desenvolupament turístic de la Ruta de la Seda 2016-2020, comptant amb la col·laboració de les diverses entitats i institucions implicades".

Així mateix, des de l'Agència Valenciana del Turisme es treballarà activament juntament amb experts de les universitats de València i Zaragoza, autoritats religioses i el sector turístic en 2016 a estudiar rutes turístiques entorn del projecte europeu del Sant Grial.

Sobre aquest projecte, ha destacat "el gran potencial que tenen iniciatives d'aquest tipus per a impulsar la nostra història i cultura" i ha assenyalat que "estem davant un tema la rellevància turística del qual és evident i la coordinació amb les universitats i els agents implicats resulta bàsica per a conformar un relat que té un magnetisme internacional extraordinari".

Estratègia centrada a vertebrar el territori i inversió en infraestructures

D'altra banda, Colomer ha remarcat que "és fonamental apostar pel nostre paisatge i identitat mediterrània, per açò la nostra estratègia ha d'estar centrada a vertebrar el territori", una idea en la qual ja s'està treballant al costat de les universitats. En concret, ha assenyalat que "estem propiciant el desenvolupament supramunicipal a través de 10 plans de Competitivitat Turística Territorial en 2016".

El Secretari Autonòmic ha remarcat que "és fonamental apostar pel nostre paisatge i identitat mediterrània, per açò la nostra estratègia ha d'estar centrada a vertebrar el territori", Per açò, Colomer ha ressaltat el conveni signat el passat mes de maig amb la Universitat de València que té entre els seus objectius "vertebrar el nou model turístic, fer valdre el que tenim i assentar-ho en el mercat".

A més, el responsable de la política turística de la Generalitat ha posat l'accent en el treball que estem realitzant para "requalificar les infraestructures vinculades als nostres recursos i destinacions". Sobre aquest assumpte, ha ressaltat "les noves inversions que estem realitzant en les nostres platges mitjançant iniciatives noves com les casetes-vestuari o equipaments lúdics i higiènics d'última generació, a més d'espais adequats a les necessitats d'oci i bany específiques de les persones amb mobilitat reduïda".

Lluita contra l'intrusisme

El secretari autonòmic també ha destacat que la lluita contra l'intrusisme professional i la competència deslleial és un altre dels objectius marcats i mostra de la preocupació sobre aquest assumpte "és que des dels primers dies al capdavant de l'adreça de l'Agència Valenciana del Turisme, vam engegar una campanya especial contra l'intrusisme durant l'estiu passat i aquest estiu, després dels bons resultats obtinguts, l'hem représ".

Per a Francesc Colomer, "la millor manera de dur a terme la regulació és la via col·laborativa, el treball en comú i consensuat entre les plataformes turístiques i l'administració".

Per açò, ha ressaltat que des de l'Agència Valenciana del Turisme "estem treballant en col·laboració amb diferents plataformes turístiques, com Booking o Airbnb, amb l'objectiu que l'oferta que es publicite estiga registrada, perquè el nostre objectiu és regularitzar l'oferta turística radicada a la Comunitat Valenciana i que es publicite a través d'aquestes plataformes".

Colomer ha recordat que "hem de situar-nos al costat del sector reglat, dels qui tributen i donen la cara". Així, ha incidit que "hem estat molt actius, però no hem d'abaixar la guàrdia" i ha assenyalat que "continuarem treballant en aquesta línia de la mà del sector turístic".

Previsions campanya turística

El responsable de l'Agència Valenciana del Turisme també ha realitzat una estimació d'ocupació. En concret, ha assenyalat que "tots els indicadors, observatoris i baròmetres ens indiquen que 2016 està sent ja, i ho serà més encara segons ens anem acostant a desembre, un molt bon any turístic, tant en termes d'arribades de turistes internacionals, com els seus pernoctacions i despesa en destinació".

En aquesta línia, Colomer ha ressaltat que "enguany podem marcar un nou record en l'arribada de turistes internacionals i aconseguir els 7 milions de turistes estrangers en la nostra destinació".

El responsable de Turisme ha basat aquestes estimacions en les dades de les estadístiques oficials que mostren increment general dels principals comprats emissors, entre els quals destaca notablement l'augment registrat en l'arribada de turistes procedents de França (+46,4%). A més, el nostre principal mercat, el britànic, ha crescut també en un 24%, així com els Països Nòrdics un 24,8%, Itàlia un 28,8% i Alemanya un 5%.

Respecte al comportament dels turistes nacionals, Colomer ha explicat que els últims resultats oficials mostren que "en el primer trimestre els residents han realitzat un total de 3,2 milions de viatges a la Comunitat Valenciana, el nombre de viatgers s'ha incrementat un 38,64%, el de pernoctacions un 64% i la seua despesa en un 64,19%" i ha assenyalat que "aquestes dades ens auguren molt bons resultats pel que fa al mercat nacional".

Respecte a la previsió que s'espera per a la campanya d'estiu, Francesc Colomer ha assenyalat que amb les xifres que anem registrant, "esperem una campanya estival amb resultats molt positius, amb resultar-vos millors als registrats durant el passat any".

Destacats