Cebrián sol·licita finançament per a afrontar polítiques pròpies front al canvi climàtic

La consellera d'Agricultura i Medi Ambient ha intervingut en el Consell Consultiu de Política Mediambiental.

Guardar

AGRIC_Cebrian_solicta_financiacion_1
AGRIC_Cebrian_solicta_financiacion_1

La conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián, s'ha unit a la proposta que el ministeri presentarà en el Consell de ministres de medi ambient de la Unió Europea a Brussel·les per a simplificar la càrrega administrativa que assegura la veracitat i exactitud dels càlculs d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle.

Elena Cebrián ha sol·licitat finançament per a polítiques pròpies ajustades a la seua problemàtica específica de canvi climàtic, ja que sense ella serà impossible complir els objectius de reducció d'emissions per part de les activitats subjectes a comerç de drets d'emissió.

"Es important que les comunitats autònomes puguen dur a terme polítiques adaptades a la seua problemàtica específica i a la innovació en els sectors industrials amb major consum energètic, com a la Comunitat Valenciana és la ceràmica, amb més de 100 instal·lacions subjectes a comerç de drets", ha advertit.

El sistema actual d'assignació de drets d'emissió amb una tendència a la reducció de les assignacions fins a 2020, obliga a les activitats que emeten per damunt d'allò que s'ha assignat a adquirir en el mercat o en subhasta tants drets com a tones han emés per damunt del que assigna.

En el Consell Consultiu de Política Mediambiental que ha tingut lloc hui en la seu del ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, ha fixat la posició comuna de les autonomies per al pròxim Consell de ministres de medi ambient de la Unió Europea en este àmbit en matèria de finançament i de simplificació de tasques administratives.

Respecte dels tràmits administratius, el sistema actual genera una elevada càrrega administrativa que assegura la veracitat i l'exactitud dels càlculs d'emissions: a final de febrer es reben els informes verificats d'emissions de les empreses (186 en 2015); abans de final de març es revisen els informes i s'inscriuen les emissions en el Registre de la UE; durant el mes d'abril es comprova l'entrega de drets per les empreses; a mitat de maig es remet un informe exhaustiu de les emissions verificades, informes de millora, modificacions d'autoritzacions i altres documents perquè l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic (OECC) del ministeri informe la Unió Europea.

A final de maig cal manar també un informe sobre les irregularitats detectades en les verificacions a l'OECC perquè informe ENAC. Abans de final de juny les empreses han d'enviar els informes de millora i en molts casos s'han de modificar autoritzacions i/o plans de seguiment. Abans de final d'any les empreses remeten les previsions de reducció o ampliació de capacitat.

Destacats