Benicolet adquirirà un nou grup electrògen per al subministrament d'aigua amb ajuda de la Diputació

Guardar

Benicolet
Benicolet

L'avaria del grup electrògen que activa el sistema de bombament va generar fa diversos mesos una complicada situació a Benicolet, en posar en risc el proveïment d'aigua potable a la població. Des d’aleshores, el pou ha estat funcionant amb un equip de lloguer el cost del qual ronda els 800 euros mensuals; no obstant açò, la xifra resultava “inassumible” per a un consistori el pressupost anual del qual amb prou faenes arriba al mig milió d'euros, tal com va assenyalar la seua alcaldessa, Llúcia Gregori.

Davant aquesta situació, l'única solució possible passava per obtenir el finançament necessari per a la compra d'un nou generador, per a açò l'alcaldessa va contactar amb la Diputació de València, que ha aprovat ara la concessió d'una ajuda extraordinària de 19.500 euros per a pagar l'adquisició del nou grup.

A Benicolet existeixen dos punts d'extracció d'aigua, encara que l'únic que proporciona aigua per a consum humà és el que es va veure afectat per l'avaria, ja que l'altre, denominat Pou Planes, és per a aigua de reg. El pou d'aigua potable, situat a més de dos quilòmetres de distància del casc urbà, es controla dues vegades al dia de forma manual per a comprovar el cabal, els nivells de cloració i la qualitat de l'aigua.

Aquestes revisions permeten així mateix detectar qualsevol possible fallada en la instal·lació, com el produit a la fi del passat any en la bomba. En concret, segons l'informe tècnic sol·licitat per l'ajuntament, la fallada es va produir pel trencament del coixinet coaxial, causat probablement “pel desgast natural, el disseny del fabricador i per tenir una càrrega axial massa ajustada per a les condicions de treball”.

Amb el nou generador es donarà solució a aquestes deficiències, encara que la intenció del consistori és fer un pas més i aprofitar per a automatitzar el control del pou. “Volem instal·lar un sistema de control telemàtic que permeta tenir informació puntual i periòdica del cabal, el nivell de cloració i la qualitat de l'aigua sense necessitat de realitzar cap desplaçament”, ha explicat Llúcia Gregori. “D'aquesta manera optimitzem la gestió i estalviem recursos, ja que tot es farà des del propi ajuntament”, ha afegit l’alcaldessa.

El cost d'aquesta actuació està previst fer-ho amb càrrec al Pla Provincial d'Obres i Serveis, que també s'aprofitarà per a unir els dos dipòsits d'aigua.

Ajudes per als sistemes d’aigua potable

En els últims mesos, són varis els municipis que han rebut una ajuda extraordinària de la Diputació de València per a dur a terme actuacions de reparació i/o condicionament dels seus sistemes de proveïment i canalització d'aigua potable, de manera que es garantisca als veïns i veïnes la suficiència de recursos hídrics.

Tal com el president de la institució, Jorge Rodríguez, ha recordat, la missió de la Diputació és estar al costat dels ajuntaments, “treballant colze a colze amb ells per a desenvolupar aquelles actuacions necessàries per a millorar la vida dels veïns i de les veïnes, i no hi ha dubte que el proveïment d'aigua és en aquest sentit una prioritat en molts municipis de la província”.

Destacats