Aprovat el Bono Viatge Comunitat Valenciana

Coneix tota la informació sobre com gaudir dels descomptes del Bono Viatge i els requisits

Guardar

chulilla-pueblo
chulilla-pueblo

El Bono Viatge Comunitat Valenciana ja ha sigut aprovat pel Consell. Aquest matí, en sessió plenària, s'ha aprovat el decret pel qual s'aproven les bases reguladores i es convoquen les ajudes del Programa Bono Viatge Comunitat Valenciana per a incentivar la demanda de serveis turístics interns en períodes d'estacionalitat davant els negatius efectes socioeconòmics ocasionats per la pandèmia de la COVID-19.

Així, a partir del pròxim 20 d'octubre, els valencians i valencianes ja podran gaudir del Bono Viatge, sempre que complisquen una sèrie de requisits: ser majors d'edat, estar empadronades en la Comunitat Valenciana i inscriure's al programa. Cada persona física únicament podrà sol·licitar una ajuda per cadascun dels períodes recollits.

L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases reguladores de les ajudes directes del programa. Aquest consisteix en incentius a la demanda de serveis turístics prestats a la Comunitat Valenciana en períodes d'estacionalitat, buscant amb això pal·liar les conseqüències econòmiques i socials generades per la COVID-19 sobre el sector turístic valencià i prolongar l'activitat i l'ocupació.

En concret, en aquest decret es recullen els criteris d'inscripció, els requisits i adhesió dels allotjaments i agències de viatge, els requisits dels serveis turístics objecte de l'ajuda, així com les sol·licituds d'ajuda, i la dotació pressupostària.

Destacats