265 centres, un 20% del total, han sol·licitat la modificació de la jornada escolar

Guardar

La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport ha fet públiques les xifres dels centres que s'han acollit al procediment d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar als centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial. Les xifres són definitives, una vegada es va tancar el termini establert divendres passat.

Finalment, dels 1.308 centres que podien iniciar el procés, han presentat sol·licitud 265, la qual cosa representa un 20% del total de centres que estaven en disposició d'iniciar el procés en el conjunt del territori valencià. Cal remarcar que un 80% de les sol·licituds rebudes per a modificar la jornada escolar, 211 de 265, pertanyen a centres situats a les comarques d'Alacant.

Per comarques, a la província d'Alacant l'han sol·licitat 211 centres sobre un total de 466, xifra que constitueix un 45 % del total de centres; 13 sol·licituds corresponen a les comarques de Castelló sobre un total de 179 centres, un 7,2%; i 41 són sol·licituds arribades de centres de les comarques de València i representen un 6,1% dels 663 que tenien la possibilitat d'iniciar el procés.

Fases del procés de sol·licitud de modificació de jornada escolar

Cal recordar les fases del procediment que s'inicien una vegada rebudes les sol·licituds a les diferents direccions territorials.

En primer lloc, la Inspecció, realitzarà un informe que la Direcció Territorial enviarà, junt amb la resta de documentació, a la direcció general de Política Educativa de la Conselleria. Aquesta direcció emetrà als centres educatius una resolució que, en cas que siga favorable, els autoritzarà a iniciar el procés de consulta a les famílies. Aquest informe el rebran els centres abans del 15 de juliol i podran preparar la consulta a les famílies, que se celebrarà en tornar de vacances.

En tornar de vacances, els centres podran publicar el cens provisional fins al 8 de setembre i procedir a informar les famílies sobre la celebració de la consulta. De manera extraordinària, en aquelles poblacions en què el dia 8 siga festiu, el termini es prorroga fins a l'endemà lectiu. La publicació del cens definitiu es produirà 48 hores després de la publicació del cens provisional.

Finalment, la consulta se celebrarà a tots els centres el dia 15 de setembre. L'endemàes remetran els resultats de l'escrutini de la consulta a les famílies a la direcció general de Política Educativa.

Una vegada enviats els resultats de l'escrutini a la conselleria, el director general de Política Educativa dictarà, entre el 19 i el 23 de setembre, l'autorització definitiva per tal que cadascun dels centres educatius aplique el Pla Específic d'Organització de la Jornada Escolar que ha presentat. Les modificacions es podran aplicar a partir d'octubre, i coincidiran amb el canvi a l'horari habitual de tot el curs.

L'autorització definitiva s'estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s'ajusten a les millores previstes en el pla. L'avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l'alumnat..

Destacats