Xarrada en El Vedat sobre les mesures per a acabar amb el mosquit tigre

L'ajuntament duu a terme una campanya de prevenció per a acabar amb aquesta plaga.

Guardar

L'ajuntament de Torrent està duent a terme una sèrie d'accions per a informar als ciutadans i ciutadanes per a pal·liar la presència del mosquit tigre. A més de col·locar mupis per la ciutat, s'han repartit uns fullets informatius a manera de còmic amb el lema: "Al mosquit tigre ni aigua" per a explicar les mesures que cal seguir.

Continuant amb aquesta labor informativa, el dimarts 28 de juny a les 19.30 hores, tindrà lloc una reunió a l'Associació de Veïns El Vedat per a respondre a totes les preguntes que es plantegen davant l'aparició del mosquit tigre. Què és? Com es combat?... i moltes altres qüestions seran contestades en aquesta xarrada. Està previst acudir a altres barris i associacions a explicar com combatre el mosquit tigre.
Destacats