Trobada comunitària al barri de Santa Rita

La Trobada Comunitària s'emmarca dins del projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural que es desenvolupa en el barri de Santa Rita.

Guardar

II Encuentro Comunitario Paterna
II Encuentro Comunitario Paterna

En el Centre Polivalent Alborgi, ha tingut lloc la II Trobada Comunitari del barri de Santa Rita, un esdeveniment emmarcat en el Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural que impulsa l'Obra Social “la Caixa” en col·laboració amb l'Ajuntament de Paterna i la Fundació Secretariat Gitano, i en el qual han participat més de 40 persones, entre recursos tècnics, administració i ciutadania.

En aquest espai, obert al diàleg i a la participació, s'ha donat a conèixer el resultat de la Pre-programació Comunitària del barri de Santa Rita, elaborada a partir de la monografia comunitària i del diagnòstic que es va presentar al novembre del passat any, com a part del procés comunitari intercultural que s'està implementant en el territori, i en el qual han participat més de 350 persones i més de 50 entitats i recursos.

L'objectiu de la Trobada Comunitària ha sigut reflexionar i promoure una visió compartida del barri, amb les seues fortaleses i les seues febleses, per a definir per on ha d'anar encaminat el treball comunitari a curt, mitjà i llarg termini, assenyalant quins són les prioritats fonamentals i com es podrien aconseguir els objectius proposats col·lectivament.

Per a tot açò s'aquesta segona reunió de treball ha comptat amb la presència del Regidor de Protecció a les Persones, Ocupació i Participació Ciutadana, Julio Fernández i de la Directora de la Fundació Secretariat Gitano a la Comunitat Valenciana, Lola Fernández, així com representants del teixit associatiu del barri de Santa Rita.

La Pre-programació comunitària en el barri de Santa Rita, s'ha dut a terme a través d'una proposta de treball organitzada en els àmbits d'actuació tant personal com grupal. En total, s'han arreplegat 112 propostes de les quals s'han prioritzat els següents àmbits: Educació i salut, convivència i relacions ciutadanes, ocupació, participació ciutadana, habitatge i neteja.

En Educació i salut, existeix una necessitat essencial d'incentivar la formació professional, d'afrontar el més afectivament l'analfabetisme entre la població adulta, d'eradicar l'absentisme escolar, de construir un projecte educatiu sòlid i multidimensional, així com de connectar programes saludables dels centres educatius amb programes del centre de salut. Per a açò, es proposa una major implicació de les famílies en el procés educatiu dels fills i la consolidació d'espais d'educació per a adults.

En Convivència i relacions ciutadanes, l'objectiu seria contribuir a l'enfortiment de la cohesió social en el barri de Santa Rita, promovent espais de trobada diversos, en el qual les múltiples cultures que habiten la comunitat es relacionen, es coneguen, interactuen, compartisquen i proposen col·lectivament.

En Ocupació, un dels objectius seria millorar l'accés al treball així com promoure una capacitació que aporte noves perspectives laborals.

En el camp de la Participació social, es proposa facilitar i fomentar la participació del major nombre de veïns. Per a açò seria necessari recolzar el treball que es realitza des de les associacions de veïns, des de la Junta de Barri i des d'altres entitats del barri.

Finalment, en el tema d'Habitatge i neteja, apareix la necessitat urgent d'impulsar espais de coordinació entre els diversos recursos de la comunitat, perquè la cura del medi ambient, es convertisca en una de les claus a desenvolupar en el barri. Entre els objectius estaria el de sensibilitzar a la ciutadania entorn del bon ús i manteniment dels habitatges, així com dels espais comuns.

Destacats