Torrent instal·la trampes contra la processionària en El Vedat i la Serra Perenxisa

Guardar

Procesionaria
Procesionaria

La delegació de medi ambient de l'Ajuntament de Torrent, amb el seu compromís amb el benestar i la salut de les persones, a més de la preservació del medi ambient, ha procedit a dur a terme les actuacions necessàries per al control de plagues centrades en la processionària de pi (Thaumetopoea pityocampa) , insecte que es troba en estos mesos d'estiu en la fase de reproducció del seu cicle vital.

El mes de juny es presenta com l'inici del cicle vital de la processionària, en el moment en què eclosionan les crisàlides i les palometes comencen el seu procés de reproducció, que culminarà a finals del període estival amb la posada d'ous en els fulls dels pins i altres coníferes.

Inma Amat, regidora de l'àrea de Medioambiente, assenyala que "la processionària del pi, prolifera en camps i parcs, suposant una amenaça per a animals i qualsevol persona que mantinga un contacte directe amb les larves, per això, des de la delegació de medi ambiene, estem desenvolupant una sèrie d'actuacions de control biològic per a evitar la proliferació de la reproducció d'este insecte també danyós per a la massa arbórea".

Aquest control de plagues s'està duent a terme als voltants de la Serra Perenxisa i, sobretot, en la zona d'El Vedat, principal lloc d'afecció de la processionària, establint un control biològic tant en parcel·les privades com a públiques. Este control biològic es produïx per mitjà de la introducció de 22 trampes de feromones en El Vedat i 25 trampes en la Serra Perenxisa, l'objectiu de la qual és atrapar els mascles de la processionària, evitant d'esta manera la reproducció, fet que comporta una menor població de la processionària per al següent any.

L'Ajuntament, des de l'empresa pública Nous Espais, ofereix a partir de setembre campanyes de tractament contra la processionària amb preus públics que es publiquen anualment. Esta campanya no garantix la desaparició de la plaga però sí la probabilitat de reduir la seua afecció.

Destacats