Les obres d'urbanització del Polígon Sanxo Llop de Gandia es reprendran a finals de 2021

Guardar

josep alandete gandia
josep alandete gandia

El vicealcalde i regidor delegat d'Urbanisme, Josep Alandete, ha anunciat l'aprovació, per unanimitat, en la darrera comissió de Territori de la proposta de liquidació de les obres d'urbanització del Polígon Sanxo Llop, actualment paralitzades i que es van iniciar l'any 2007. "Paral·lelament, hi hem realitzat moltes accions importants, com ara aconseguir la subestació elèctrica o, la més important de totes, les auditories tècnica i jurídica per tal de comprovar el grau de compliment de l'antic agent urbanitzador i identificar el que s'ha degradat amb el temps. I és que una de les prioritats del Govern del Serpis era recomençar aquestes obres, amb transparència i tots de la mà, perquè siga el polígon estratègic que desitgem".

El resultat final, sense considerar l'IVA, del total de càrregues d'urbanització previstes (28.785.668,89 €), reconeix el dret de cobrar a l'anterior agent urbanitzador 14.005.202,90 € (48,65%), que representa un import 854.727,89 € inferior als 14.859.930,79 € girats en quotes. A més, l'agent urbanitzador ha d'abonar els danys i perjudicis (649.653,36 €) i retornar l'import d'indemnitzacions percebut i no liquidat (131.317,04 €). Amb tot, resulta un import de liquidació a tornar a l'Ajuntament d'1.635.689,30 €.

D'aquesta manera i, una vegada finalitzat el procés de liquidació, que es troba en període d'al·legacions, l'Ajuntament es converteix en l'agent urbanitzador, licitarà les obres i girarà el 50% de les quotes que queden pendents per a poder finalitzar la urbanització.

Destacats