Gandia atorga ajudes a les comunitats de propietaris de Las Cumbres i Montepino

Guardar

gandia
gandia

Els coportaveus de govern: el vicealcalde i regidor d'Urbanisme, Josep Alandete, i el tinent d'alcaldessa, José Manuel Prieto, han comparegut hui davant els mitjans de comunicació per tal d'informar dels principals assumptes tractats a la Junta de Govern Local.

Així, continuen les resolucions favorables de les 61 ajudes complementàries (a les assegurances...) sol·licitades i destinades a pal·liar els danys de l'incendi forestal de Marxuquera (l'estiu de 2018), sobre instal·lacions, béns i infraestructures o d'altres sectors econòmics diferents del forestal (103.603,93 €) i en béns mobles i immobles de persones físiques i jurídiques (102.686,50 €). Fins a un import màxim de 15.000 euros. "A la junta d'aquest matí s'hi ha resolt concedir altres 22 ajudes per a habitatges, que se sumen a les 27 de la setmana passada. En les pròximes sessions s'hi ratificaran la resta fins a 61. Cal recordar que no hi ha hagut cap denegació. Només en 2 casos s'ha demanat corregir errades en la documentació presentada", ha explicat Prieto.

En paral·lel a aquestes línies, el vicealcalde ha anunciat "la concessió de 2 ajudes, de 40.000 € cadascuna, per a la restauració de la superfície agroforestal danyada pel foc, a les comunitats de propietaris de les urbanitzacions de Las Cumbres i Montepino". Així com altres 40.000 € a la societat de caçadors per a la restauració cinegètica de la zona devasta pel foc.

D'altra banda, la Junta de Govern Local també ha donat compte del decret de creació de la Comissió Tècnica per al seguiment, assessorament, coordinació i control del "Pla Local d'Infància i Adolescència de Gandia", a proposta de l'àrea d'Infància i Gent Gran que dirigeix la tinent d'alcaldessa, Liduvina Gil. Es tracta d'un dels requisits exigits per UNICEF Comité Espanyol per tal que Gandia puga obtenir el "Segell de reconeixement de CIUTATS AMIGUES DE LA INFÀNCIA", sol·licitat per unanimitat al Ple de la Corporació del 20 de desembre de 2018. Cal recordar que a finals de la legislatura passada, a instàncies de l'aleshores vicealcaldessa, Lorena Milvaques, Gandia va constituir el primer Consell de la Infància.

La Junta de Govern Local també ha aprovat l'expedient relatiu al contracte de serveis consistent a seguretat privada d'instal·lacions i edificis públics de l'Ajuntament de Gandia i els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques particulars. Per als exercicis 2020 i 2021, prorrogable dos anys més, l'import de licitació és de 147.474,90 € (IVA inclòs).

D'igual manera, s'hi ha informat de l'adjudicació del contracte de serveis consistent en la neteja d'edificis públics, centres docents i instal·lacions esportives de l'Ajuntament de Gandia a la mercantil FCC Medio Ambiente SA per als pròxims 4 anys (prorrogable 2 anys més), per un preu de 8.990.195,55 euros (amb IVA). S'aconsegueix així unificar en un mateix contracte la neteja de totes les instal·lacions (l'Espai Baladre i el Mercat del Prado no hi eren, per exemple). Inclou importants millores pel que fa a la maquinària, els sistemes i productes de neteja, etc. I el compliment de la clàusula social aprovada la legislatura passada per tal d'afavorir la contractació de persones de col·lectius vulnerables o amb diversitat psíquica, funcional... S'hi contractaran 2 persones.

Finalment, també s'ha informat de l'escrit del Ministeri d'Indústria, Comerç i Indústria notificant la declaració de la Setmana Santa de Gandia Festa d'Interés Turístic Nacional, tal com ja es va anunciar la setmana passada.

Arxivat a:

Destacats