Ontinyent obri el termini perquè les entitats esportives opten a subvencions municipals

L'Ajuntament rep 47.000 euros dins del Pla de Finançament de l'IVAJ per al foment de les polítiques municipals de Joventut

Guardar

oscar borrell ontinyent
oscar borrell ontinyent

L'Ajuntament d'Ontinyent ha obert des d'aquest dimarts 23 de març i fins a l'11 d'abril el termini perquè les entitats esportives opten a subvencions municipals. Es tracta del nou sistema de concurrència competitiva aprovat pel ple municipal a proposta del regidor d'Esports Óscar Borrell, i que compta amb una dotació inicial de 27.000 euros, regulant-se per les bases aprovades tant pel ple com pel Consell Municipal d'Esports.

Borrell explicava que l'Ajuntament venia concedint subvencions nominatives als clubs i entitats esportives, en les quals sempre s'ha tingut en compte les realitats i circumstàncies de cadascun d'ells. "Estes subvencions eren ratificades pel Consell Municipal d'Esports, però des d'aquest mateix Consell se'ns va demanar l'establiment d'un sistema amb criteris objectius per a dita concessió. Aquesta passa a regir-se per una presentació de sol·licituds amb aquestes bases aprovades pel Consell, i que designa les quanties per a cada club i associació depenent de les despeses i de les bases competitives", explicava.

Les bases seran aplicables a les sol·licituds presentades per a activitats a realitzar en la temporada compresa entre l'1 de juliol de l'any anterior a la corresponent convocatòria i el 30 de juny de l'any de la convocatòria, o per a l'any natural de la convocatòria per a aquelles entitats que funcionen per anys naturals. La quantia màxima de cada subvenció atorgada no podrà excedir en cap cas del 50% del cost del programa anual de l'entitat sent la quantia mínima a percebre 200 €, atorgant-se en funció de la baremació obtinguda seguint els criteris establerts en cada convocatòria.

L'Ajuntament rep 47.000 euros de l'IVAJ

Per altra banda, l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha resolt atorgar 47.000 euros a l'Ajuntament d'Ontinyent dins del Pla de finançament concertada amb les entitats locals que disposen de personal contractat en els departaments de joventut. El regidor de Joventut, Jordi Vallés, explicava que la subvenció "fa possible seguir les accions de suport i atenció a la joventut que estem duent a terme, en la qual s'està invertint en activitats de ponència i en personal per a poder portar a terme les polítiques de joventut", explicava.
Destacats