Ontinyent aconsegueix un estalvi de 550.000 euros en la contractació de tres obres públiques

Les obres del Pont Vell, el Passeig de Benarrai i la Muralla Nord van eixir a licitació per un import global de 2.800.914 euros i s'han adjudicat per un 20% menys del seu import inicial

Guardar

jorge rodriguez joan sanchis
jorge rodriguez joan sanchis
De tres concursos públics, l'Ajuntament d'Ontinyent ha pogut estalviar 551.447 euros, un 20% del cost amb què van eixir a concurs els projectes. Es tracta de tres actuacions -amb un import total de licitació de 2.800.914 euros-, llargament esperades i que a conseqüència de la pandèmia i l'estat d'alarma no havien pogut ser contractades.Per un costat, les obres de la segona i definitiva fase de restauració i conservació del Pont Vell tenia d'eixida un tipus de 718.406 euros i ha acabat sent adjudicada a l'empresa local Construcciones Francés, SA, per 495.427 euros. L'oferta fou considerada amb indicis de baixa temerària en un primer moment per suposar més d'un 20% de rebaixa respecte del pressupost inicial. Però, finalment, els tècnics municipals l'han acceptada per considerar adequades les explicacions de l'empresa constructora.En un mateix cas s'ha trobat la contractació de les obres de defensa contra inundacions i millores paisatgístiques al voltant del passeig de Benarrai. El projecte, finançat en part per la Diputació de València, va eixir a concurs per import de 755.584 euros i ha estat adjudicat finalment a Construcciones Francés, SA, per 565.607 euros. Com va ocórrer en el cas del Pont, l'oferta es va considerar "temerària" però, com va ocórrer en el cas anterior, els aclariments del constructor van ser suficients perquè els tècnics municipals hagen donat el vistiplau a la concessió de l'obra a l'esmentada empresa local. Com que es tractava d'obres parcialment subvencionades, l'aportació municipal anava a ser de 484.999 euros. Una vegada s'han completat les adjudicacions, l'Ajuntament sols haurà d'aportar a tots dos projectes 72.943 euros, amb un estalvi total de 411.056 euros.Al cas de les obres de la restauració de la muralla medieval i la millora de l'accessibilitat al nucli històric La Vila, aquesta actuació s'ha d'efectuar amb una subvenció de fins a 982.000 euros dins de l'1'5% cultural del Ministeri de Foment, havent d'aportar l'Ajuntament d'Ontinyent amb fons propis la quantitat que reste de la resultant de l'adjudicació de l'obra. Les obres van tenir un pressupost base de licitació de 2.013.750'03, i el contracte ha estat adjudicat per 1.739.880'02 a la Unió Temporal d'Empreses Guerola Transer SLU y Contratas Vilor SL UTE. En aquest cas l'estalvi respecte al pressupost base de licitació permet un estalvi del 14%, que acabaran redundant en un estalvi de l'aportació municipal de 140.391 euros. Sumada a les altres dues obres, l'estalvi per a les arques municipals serà dels referits 551.447 euros, uns diners que l'Ajuntament podrà destinar a altres actuacions.
Destacats