La inversió en eficiència energètica en el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent arriba al mig milió d'euros

A la climatització i l'enllumenat més eficient s'uneix la incorporació de gas natural per a les calderes i la renovació dels seus panells solars tèrmics

Guardar

hospital xàtiva eficiencia energetica
hospital xàtiva eficiencia energetica

El Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent arribarà enguany al mig milió d'euros invertits en eficiència energètica des de 2016. Aquesta xifra mostra el compromís del departament per l'ús eficient de l'energia així com amb la reducció d'emissions de CO₂, accions que l'any 2019 van suposar un guardó al departament en la cimera europea del clima en la salut.

Des del Servei de Manteniment s'està duent a terme la política energètica de substituir progressivament tota la il·luminació antiga per lluminàries LED dins dels dos hospitals i centres de salut del departament.

En l'exterior de l'Hospital de Xàtiva, es treballa des de fa tres anys en la renovació progressiva de la il·luminació substituint els antics fanals per noves de menor consum i major intensitat lumínica. En els interiors, totes les substitucions per reformes que es realitzen contemplen ja la tecnologia LED en il·luminació.

D'un altre costat, la xarxa de climatització, que s'està millorant en aquests dies amb nous equips, contempla que els climatitzadors industrials adapten la xarxa a la normativa vigent i, per tant, reduïsquen el consum energètic per mitjà de la recuperació d'energia calorífica.

Totes estes iniciatives van en consonància amb la política de reducció d'emissions de CO₂ que du a terme el departament i per la que en 2019 va aconseguir un premi al lideratge en accions contra el canvi climàtic de la cima europea del clima en la salut.

Així, la inversió econòmica en eficiència energètica ha passat en quatre anys de a penes ser prevista en inversions a una despesa acumulat de 414.280 euros en 2019, superant el mig milió d'euros en 2020, xifres que evidencien una ferma aposta per aconseguir un consum energètic més responsable en dedicar un 2,19% del total invertit a eficiència energètica.

A més, des de la comissió de sostenibilitat s'està posant en marxa un estudi per a la instal·lació de filtres solars en els envidraments que major calor suporten a l'estiu a fi de reduir la necessitat de refredament. També es treballa en una campanya de conscienciació entre els seus professionals per a evitar en la mesura que es puga el "standby" d'aparells durant els temps que no s'usen així com l'eliminació de l'ús de paper incorporant la firma electrònica en tots els documents que suposaria un estalvi del 20% dels quasi 33.000 quilos de paper que anualment consum el departament.

També s'està substituint per obsolescència els panells solars tèrmics que anys arrere proveïen d'aigua calenta. La finalitat d'aquesta actuació és que aquests nous panells puguen reduir un 5% el consum d'altres energies en la producció d'aigua calenta sanitària.

Sobre tots aquests aspectes segueixen oberts estudis i investigacions sobre els consums per part de la comissió de sostenibilitat a fi d'establir dinàmiques, moltes d'elles sense cost estimable, que milloren l'eficiència energètica i reduïsquen emissions CO₂ per part de les instal·lacions sanitàries.

Destacats