Obres Públiques inverteix 880.000 euros per a reforçar ferm i renovar paviment en la CV-81, carretera que vertebra la Vall d'Albaida

Guardar

bocairent
bocairent
La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha destinat més de 880.000 euros --concretament 888.562 euros--, per a actuacions de reforç del ferm i de renovació del paviment en la CV-81a el seu pas per Bocairent.Així, les obres iniciades per a millorar la seguretat viària i una correcta funcionalitat d'aquesta carretera se situen entre els punts quilomètrics 11+750 i 21+150, dins del terme municipal d'aquesta localitat de la Vall d'Albaida.Amb aquesta actuació en aquest tram del sistema viari de la Comunitat Valenciana, es pretén, entre altres aspectes, detenir la degradació del paviment, augmentar la seua capacitat portant i, al mateix temps, augmentar la textura de la capa de rodadura.Segons el conseller Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, amb aquest projecte "es milloraran les condicions de seguretat de la circulació i, per tant, s'afavorirà una disminució de la sinistralitat en aquesta zona de la província de València"."Amb la posada en marxa d'aquesta mena d'iniciatives --continua-- la Generalitat fa un pas més en el compliment d'un dels seus objectius prioritaris en matèria de mobilitat: la millora de la seguretat viària de les carreteres".La carretera CV-81, que discorre entre les poblacions d'Ontinyent i Villena, vertebra la comarca de la Vall d'Albaida i registra una intensitat de circulació que s'acosta als 4.000 vehicles al dia, amb un elevat percentatge de vehicles pesants a causa de la presència de polígons industrials situats entorn del seu recorregut.L'elevat trànsit pesat d'aquest tram ha provocat l'aparició de roderes en tots dos marges de la via i l'existència de diverses rotondes ha produït així mateix degradació per esforços tangencials.

FASES

L'actuació a executar es desenvolupa en dues fases: la primera és l'execució de sanejament en aquelles zones que presenten major deterioració per a eliminar les roderes i la segona es correspon amb l'extensió d'una capa de rodadura amb microaglomerat en tota la secció.Com a resultat dels treballs de totes dues fases es recuperaran les característiques superficials de textura i resistència al lliscament, aspectes que es complementaran amb una renovació de la senyalització horitzontal i els elements d'abalisament afectats.
Destacats