Sueca obri el termini d'inscripció per a la borsa de guardes de tirades

Guardar

tirades sueca
tirades sueca

La Junta de Tirades ha obert ja el termini d'inscripció per a la borsa de treballadors/es que prestaran serveis de vigilància de portes del vedat de caça durant la temporada. Les persones interessades a inscriure's tindran de termini fins al pròxim 5 d'octubre i la novetat introduïda enguany és que la borsa tindrà un caràcter biennal, per tant, tindrà una duració de dos anys. "Després de la Junta de Tirades que vam mantindre fa uns dies, s'ha decidit posar tot en funcionament ja, sempre subjectes a les mesures que prevalguen a causa de la crisi sanitària. Una de les mesures més importants ha sigut la convocatòria de la borsa per a guardes de tirades que, en aquesta ocasió, com a novetat, tindrà una validesa de dos anys. Per tant, anime a totes les persones interessades al fet que es presenten, ja que pot ocórrer que, en aquesta ocasió no puguen entrar, però sí l'any pròxim. Hem decidit fer-la amb caràcter biennal per a evitar que el procés de convocatòria i selecció s'allargue més en el temps, com succeeix tots els anys", ha explicat el regidor d'Agricultura, José Luis Ribera.

Les places oferides es determinaran en funció dels diners recaptats en la subhasta, que tindrà lloc el dia 9 d'octubre. "Intentarem que, sobre eixa base, siguen les màximes possibles. També que, malgrat la situació d'incertesa creada per la Covid-19, la duració d'aquests contractes siga la major possible", ha explicat Ribera. "Aquestes contractacions són possibles gràcies a la recaptació de la subhasta. El que es pretén sempre amb aquest tipus de contractacions, és que tinguen una fi social com és crear ocupació, una de les màximes que ha de tindre tot polític quan està gestionant qualsevol institució pública", ha assenyalat l'alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

La Junta de Tirades ha decidit també que, a causa de les restriccions per la Covid-19, "s'establisquen uns percentatges per a cada tirada per si, per alguna circumstància se suspenguera la temporada, els caçadors pogueren optar de nou al mateix lloc que els ha correspost. Quan es tinga tot perfilat, es donarà complida informació". Ribera ha volgut, així mateix, transmetre un missatge de tranquil·litat "en el sentit que mirarem per aquest col·lectiu perquè sempre han sigut ací, demostrant el seu suport, i ara ens toca correspondre a nosaltres".

Ribera ha volgut remarcar també que no s'actuarà en cap concepte en el vedat fins que es concloguen totes les labors agrícoles. "Malgrat la pandèmia, vam decidir per unanimitat seguir avant amb la campanya de tirades tenint sempre molt presents els interessos agrícoles, cinegètics i, per descomptat, els sanitaris. Elaborarem un protocol d'actuació de cara a la campanya en el qual, entre altres mesures, tots els caçadors signaran una declaració responsable sobre el compliment de la normativa. Evidentment, la Junta de Tirades vetlarà perquè siga així. És una situació difícil, però es treballarà per a minimitzar al màxim el risc, molt pendents de la normativa i els canvis que es vagen introduint en ella depenent de la situació i del moment".

La Junta de Tirades ha decidit també que, a causa de les restriccions per la Covid-19, "s'establisquen uns percentatges per a cada tirada per si, per alguna circumstància se suspenguera la temporada, els caçadors pogueren optar de nou al mateix lloc que els ha correspost. Quan es tinga tot perfilat, es donarà complida informació". Ribera ha volgut, així mateix, transmetre un missatge de tranquil·litat "en el sentit que mirarem per aquest col·lectiu perquè sempre han sigut ací, demostrant el seu suport, i llaura ens toca correspondre a nosaltres".

Ribera ha volgut remarcar també que no s'actuarà en cap concepte en el vedat fins que es concloguen totes les labors agrícoles. "Malgrat la pandèmia, vam decidir per unanimitat seguir avant amb la campanya de tirades tenint sempre molt presents els interessos agrícoles, cinegètics i, per descomptat, els sanitaris. Elaborarem un protocol d'actuació de cara a la campanya en el qual, entre altres mesures, tots els caçadors signaran una declaració responsable sobre el compliment de la normativa. Evidentment, la Junta de Tirades vetlarà perquè seguisca així. És una situació difícil, però es treballarà per a minimitzar al màxim el risc, molt pendents de la normativa i els canvis que es vagen introduint en ella depenent de la situació i del moment".

Destacats