Sueca informa sobre la nova legislació referent als plans d'igualtat retributiva en les empreses

Guardar

Façana de l'Ajuntament de Sueca
Façana de l'Ajuntament de Sueca

Des de la Regidoria d'Igualtat de l'Ajuntament de Sueca, es vol posar en coneixement de tota la ciutadania interessada la nova normativa existent referent a l'elaboració i registre dels nous Plans d'Igualtat Retributiva en les empreses, de manera que, si algun negoci, associació o entitat local es troba en el supòsit al qual es refereixen aquests plans, tinga en consideració els canvis legals que li puguen afectar. "El passat 22 de febrer, vam commemorar el Dia de la Igualtat Salarial mitjançant un manifest en el qual reivindicàvem la lluita contra la desigualtat retributiva, posàvem el punt de mira en la bretxa de gènere que encara existeix en la nostra societat, i remarcàvem el nostre compromís en la lluita contra aquestes discriminacions, donant suport a la normativa que ja es troba en vigor. Ara, volem informar la ciutadania interessada sobre aquesta nova normativa, oferint-li assessorament per a contribuir al fet que l'objectiu d'aquestes mesures siga una realitat a curt termini", ha explicat la regidora d'Igualtat, Gema Navarro.

El Decret 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació, modificava l'anterior llei orgànica de 2007 de manera que, en concret, l'article 45.2 establia l'obligatorietat de les empreses de més de 50 persones treballant, d'executar un pla d'igualtat (abans era obligatori en les de 250 persones). A més, modificava també l'article 46.2, establint les noves matèries que han de contenir aquests plans, entre elles, una auditoria salarial entre homes i dones. D'altra banda, afegia nous apartats en este article, creant un Registre de Plans d'Igualtat, d'obligat compliment per a les empreses, establint que es desenvoluparia reglamentàriament.

D'altra banda, el Decret 6/2019 introduïa també una nova disposició transitòria d'aplicació progressiva d'aquests dos nous articles 45 i 46 de la Llei d'Igualtat Estatal, pel qual establia que les empreses de més de 150 persones treballant, i de fins a 250, comptarien amb un període d'un any per a aprovar els seus plans (és a dir fins al 8 de març de 2020); les d'entre 100 i fins a 150 persones, disposarien de dos anys (fins al 8 de març de 2021); i les empreses d'entre 50 i 100, disposarien de 3 anys per a complir amb el precepte legal d'igualtat, és a dir, fins al 8 de març de 2022.

Pel que respecta a la normativa de la Comunitat Valenciana, l'obligatorietat de presentar avaluacions dels plans de les empreses passa a ser de dos (una intermèdia i una final), i no anual com era fins ara. "A Sueca comptem amb diverses empreses, associacions i entitats que ja disposen d'eixe visat del seu Pla d'Igualtat, el qual volem donar a conéixer, en un futur, en un acte reivindicatiu i de reconeixement, atorgant un distintiu municipal per la igualtat per a seguir amb la consecució dels objectius del II Pla d'Igualtat dirigit a la ciutadania, que està en vigor", assenyala Navarro.

Des del Departament d'Igualtat municipal es posen a la disposició de la població interessada per a assessorar o resoldre qualsevol dubte sobre aquest tema, a través del correu: igualtat@sueca.es.

Destacats