Humana recupera més de 15 tones de tèxtil usat a Almussafes al primer semestre per a donar-les una segona vida

És un augment del 22% respecte al mateix període de l'any passat

Guardar

ropa usada almussafes
ropa usada almussafes
Humana Fundación Pueblo para Pueblo ha recuperat 14.044 kg de tèxtil usat a Almussafes durant el primer semestre del 2021 per a donar-les una segona vida mitjançant la reutilització o el reciclat. La recollida selectiva de residu tèxtil representa un augment del 22% respecte als primers sis mesos de l'any passat (12.319 kg).Els donants han revisat l'armari i han dipositat als contenidors de la Fundació la roba, el calçat, els complements i el tèxtil de la llar que ja no utilitzen. Les més de 15 tones recuperades per Humana equivalen a 67.000 peces de roba que seran reutilitzades o reciclades i en veuran perllongat el cicle de vida útil.Aquesta gestió implica un doble benefici: el primer és ambiental perquè en redueix la generació de residus i evita que acaben en un abocador. La recuperació del residu tèxtil durant el primer semestre ha evitat l'emissió de 47 tones de CO₂ a l'atmosfera.El segon benefici és social: consisteix en la creació d'ocupació verda, Humana hi genera un lloc de treball per cada 30.000 kg de tèxtil recollit. A més, els recursos que se n'obtenen es destinen a iniciatives socials: després de més de tres dècades d'activitat, tres milions de persones s'han vist involucrades als programes de desenvolupament que Humana du a terme als països del Sud de la mà de contraparts o socis locals; són projectes centrats en la formació de professors de primària, l'impuls de l'agricultura sostenible o la lluita contra el VIH/SIDA, entre altres accions."Quan aprofitem al màxim el residu tèxtil en donar-li una segona vida, convertim aquest residu en un recurs i li donem una finalitat social", afirma Ricardo Rodríguez, responsable de l'àrea de Recollida d'Humana a la Comunitat Valenciana, "els articles que es recuperen són un actiu que, gestionats acuradament, es converteixen en motor d'ocupació i de generador de fons per a la cooperació al desenvolupament a l'hemisferi Sud i de suport local al nostre país. Per tot plegat, estem molt agraïts a la ciutadania per la seua solidaritat".

Quanta roba usada es recupera a la Comunitat Valenciana: només el 10%

Cada ciutadà es desfà cada any d'entre 20 i 30 kg de tèxtil. A la Comunitat Valenciana es generen aproximadament 100.000 tones de residus tèxtils anualment, però només se'n recupera selectivament una desena part per a promoure'n la reutilització o el reciclat; la resta acaba a la fracció resta, per tant en un abocador o en una incineradora.Tanmateix, la recollida selectiva de roba té un gran potencial per a garantir-ne una segona vida: el 50% se'n pot reutilitzar i més del 35%, reciclar. Per això és important que es diposite en un contenidor de roba; resulta obvi, però gairebé el 90% del residu tèxtil no acaba en el punt de recollida adequat.El futur del sector està marcat, en primer lloc, per la nova Llei de Residus, ha de ser aprovada al Congrés dels Diputats, que determina que tots els municipis hauran d'establir una recollida separada per al residu tèxtil abans del 2025 (avui dia no hi estan obligats).En segon lloc, és fonamental augmentar el nombre de contenidors a l'espai públic per a facilitar-ne les donacions; implantar-hi mecanismes normatius que permeten una recollida selectiva eficaç i eficient, que garantisca la traçabilitat en la cadena de valor, i explicar molt clarament quina és la destinació de la roba usada. L'existència d'indicadors fiables és clau per a la credibilitat del sistema i per a donar-ne confiança als ciutadans.En tercer lloc i en un horitzó a tres anys vista, els productors que comercialitzen articles tèxtils hauran d'assumir-ne els costos i la gestió de residus que hi generen; és l'anomenada Responsabilitat Ampliada del Productor (RAP), que ja funciona per a altres fraccions, com els envasos.

La destinació de la roba usada

La principal destinació de la roba dipositada en els contenidors d'Humana és les plantes de preparació per a la reutilització de la Fundació (a Barcelona i Madrid) i una petita part es ven a empreses de reutilització i reciclatge. La destinació de les peces tractades és:• El 54% es destina a la reutilització: el 14% mitjançant les botigues de moda sostenible d'Humana i el 40% s'exporta, principalment a l'Àfrica per a comercialitzar-la, fer accessible la roba als països menys desenvolupats i generar-hi recursos per a la cooperació al desenvolupament.• El 37,5% es troba en un estat que no en permet la reutilització i es ven a empreses de reciclatge perquè elaboren altres productes (mantes, aïllants o draps per a la indústria d'automoció).• L'1,5% són residus impropis (plàstics, cartons, altres) que es posa en mans de gestors autoritzats corresponents.• El 7% no es pot reutilitzar ni reciclar ni valorar energèticament i s'envia a un centre de tractament de residus per a disposició final.

Arxivat a:

Destacats