Carcaixent inicia els tràmits per convertir Santa Anna en un edifici administratiu intel·ligent

S'ha organitzat una Jornada online per presentar el projecte i resoldre els dubtes a les empreses interessades

Guardar

Edificio carcaixent calle Santa Anna
Edificio carcaixent calle Santa Anna
L'Ajuntament de Carcaixent, en col·laboració amb l'Àrea d'Energia del Consorci de la Ribera, pretén llançar una Compra Pública d'Innovació per a la transformació de l'edifici Santa Anna 7 en un edifici de consum d'energia quasi nul (ECCN). La compra s'emmarca dins del projecte "SMART BUILDING CPI 2020 - La compra pública d'Innovació per a la consecució d'edificis intel·ligents a la Comarca de la Ribera" finançat per l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI).Com a actuació prèvia a la preparació de la licitació, s'ha organitzat una Jornada online de consulta al mercat el 23 de juny amb l'objectiu de facilitar el diàleg obert i el flux d'informació entre l'administració i els potencials proveïdors.Lluís Candel, regidor de Territori, ha agraït al Consorci de la Ribera la col·laboració per a traure un projecte «que permetrà rehabilitar energèticament l'edifici i adaptar la infraestructura existent als nous usos de l'edifici, aconseguint així un espai administratiu de molt baix impacte ambiental, que també garantirà l'accessibilitat universal que ara mateixa no tenim en algunes dependències municipals».L'objectiu de la compra pública és contractar projectes innovadors per a transformar edificis municipals, en unitats bàsiques o HUBS energètics. Els HUBS busquen tres objectius: rehabilitar energèticament els edificis (reduir el consum energètic), instal·lar captadors energètics (produir energia) i afavorir la mobilitat elèctrica (recarregar vehicles). Com ha explicat Lluís Candel «es tracta, en definitiva d'edificis pensats no per a ser sols energèticament eficients, sinó que generen més energia de la que consumeixen».La jornada s'adreça a projectistes de solucions innovadores interessats/des a participar en la licitació de la redacció del projecte de rehabilitació de l'edifici del C/Santa Anna nº7 de Carcaixent, per a la seua transformació en un edifici de consum d'energia quasi nul (ECCN) que albergarà diferents serveis municipals, de manera que actue com a unitat bàsica o hub energètic integrant alts nivells d'eficiència energètica, consum majoritari d'energia procedent de fonts renovables de producció local i estacions de càrrega/descarrega d'energia per al subministrament a la mobilitat elèctrica.

Smart Building CPI

El Consorci de la Ribera ve desenvolupant des de 2017 una línia de treball per al foment de la compra pública d'innovació entre els ajuntaments de la comarca de la Ribera.El Consorci de la Ribera està impulsant projectes de rehabilitació energètica d'edificis i instal·lacions municipals a través del procediment de compra pública d'innovació amb l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i promocionar un ús més sostenible de l'energia; facilitar des del costat de la demanda perquè les empreses invertisquen en innovació i investigació per així tindre un teixit productiu més competitiu; i, per últim, perquè els ajuntaments de la Ribera oferisquen uns millors i més eficients serveis públics a la seua ciutadania.A través de la línia d'ajudes en matèria d'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d'Innovació per a la millora del model productiu de l'AVI, amb el projecte «SMART BUILDING CPI 2020», L'Ajuntament publicarà una licitació per a elaborar un projecte de rehabilitació de l'edifici, inclosa la direcció d'obra, amb l'objectiu de reduir la demanda energètica, descarbonitzar l'edifici i augmentar l'eficiència energètica. És a dir, es pretén entre altres especificacions optimitzar l'aïllament tèrmic, així com maximitzar l'aprofitament de la il·luminació i la ventilació natural. De la mateixa manera, s'abordarà la incorporació d'un sistema de generació local d'energia de caràcter renovable. Aquesta energia es pot utilitzar per abastir el mateix edifici, i subministrar part de l'energia produïda a dispositius de mobilitat elèctrica per a la ciutat. Per a això serà necessari un sistema control que permeta alimentar les necessitats de l'edifici i gestionar una mobilitat sostenible.Cal destacar el fet que l'edifici està protegit arquitectònicament, de manera que l'impacte estètic de les solucions per l'exterior hauran de ser mínimes. D'altra banda es pretén que la reducció de superfície interior útil siga també mínima per optimitzar l'aprofitament de l'espai.Les persones interessades tindran l'oportunitat d'informar-se sobre l'estat actual de la tecnologia i donar a conéixer les seues solucions de caràcter innovador prèvia inscripció a la jornada en energia@consorcidelaribera.com.

Arxivat a:

Destacats